Leksaksliknande tändare förbjuds
Farliga leksaksliknande tändare förbjuds i mars nästa år. (Foto: Regeringen)


Om du köper hem någon av de där tändarna som ser ut leksaker finns det risk att det går illa. Är du ouppmärksam kan barnen komma åt den och bränna sig illa.

Europakommissionen uppskattar att drygt 30 barn varje år dör på grund av att de har lekt med den typen av tändare. Därför beslutade regeringen den 19 juli att förbjuda försäljningen av sådana engångständare. Förbudet träder i kraft den 11 mars 2008.

Men redan nu kan konsumenter anmäla till Konsumentverket om de ser en farlig leksaksliknande tändare hos en handlare. För att konsumentverket ska kunna agera behövs namn och adress till handlaren eller importören.

Dessutom har det beslutas att tillverkarna ska kunna visa upp en prövningsrapport som styrker att tändarna är barnsäkra och att distributören ska kunna informera om tändarnas ursprung.