Lejonstammen minskar snabbt i stora delar av Afrika
Lejonungar leker på flodbanken vid Makhutswifloden i Edeni Game-reservatet i Sydafrika. (Foto: Cameron Spencer/Getty Images)


Lejonstammen i Väst- och Centralafrika minskar snabbt. Om ingenting görs för att bevara lejonen kommer de att minska med ytterligare 50 procent de närmaste tjugo åren, visar en ny studie.

– Lejonet har en central roll som Afrikas främsta rovdjur och om lejonstammen hamnar i fritt fall kommer det obönhörligen att förändra Afrikas ekosystem, säger Luke Hunter, en av författarna till rapporten.

Ett forskarteam från bland annat den globala organisationen Panthera, Oxfords universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, International Union for Conservation of Nature (IUCN) och Minnesotas universitet har gjort en beräkning över framtida lejonpopulationer. Beräkningen har gjorts genom att sammanställa och analysera regionala uppgifter om utvecklingen för 47 olika lejonpopulationer i Afrika.

I Västafrika anses lejonen vara kritiskt hotade och i de flesta lejonpopulationer i Central- och Östafrika minskar antalet. Regionala bedömningar ger en mer rättvis bild än de globala bedömningarna av det faktiska antalet lejon i ett område. Därför rekommenderar författarna att lejonen uppgraderas till utrotningshotade också i Central- och Östafrika.

Däremot har åtgärderna för att rädda lejonen varit framgångsrika i södra Afrika. I Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe ökar lejonstammen och ses som livskraftig. Där har man fött upp lejon i små inhägnade välskötta och välfinansierade reservat och det har slagit väldigt väl ut.

Enligt Världsnaturfonden, WWF, har den illegala jakten på lejon ökat, främst när de angriper boskap, men också när elefanter, noshörningar och tigrar minskar, ökar jakten på andra arter som lejon. En ökad efterfrågan på lejondelar som används i traditionell asiatisk kultur är också ett hot på några platser.

För artens fortlevnad är det viktigt att de stora nationalparkerna och reservaten skyddas för alltid och att det finns fungerande korridorer både mellan områden och landgränser. Bytestillgången är viktig för att upprätthålla lejonstammen, och nu finns det bara gott om antiloper och bufflar i reservat och nationalparker.