Legosoldaters hot och påverkan ska utredas
Vapen som beslagtogs i Bolivia i april förra året, De påstås ha använts av yrkessoldater som deltog i en kupp mot flera personer i landets högsta politiska ledning. (Foto: AFP)


En FN-grupp ska undersöka vilka effekter legosoldaters aktiviteter har beträffande kränkningar av mänskliga rättigheter och hindrande av rätten till självstyre.

Gruppen leds av colombianska Amada Benavides de Pérez som för närvarande befinner sig i Ekvatorialguinea, till den 20 augusti, där legosoldater har använts i flera kuppförsök tidigare.

– Det har förekommit ungefär tolv rapporterade kuppförsök med legosoldater inblandade i Ekvatorialguinea sedan 1979. Det mest kända är det som inträffade i mars 2004 där brittiska och sydafrikanska legosoldater deltog, sade Amada Benavides i ett uttalande före resan.

Gruppen hoppas finna tillförlitlig information om det hot som orsakats av legosoldater och deras verksamhet. De har planerat att träffa lokala tjänsteman, arméofficerare, politiker och civila samhällsmedborgare.

Ett annat område som intresserar gruppen är verksamheter som bedrivs av privata militära företag och säkerhetsföretag (PMSC), vilka inte är att ses som legosoldater.

Användningen av yrkessoldaternas tjänster har ökat påtagligt i konfliktområden såsom Afghanistan, Balkan, Colombia, Kongo, Irak, Somalia och Sudan, enligt en FN-rapport från 2008.

PMSC erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive militär utbildning som ska ge militär kompetens mitt inne i krigszoner. Branschen växer mycket snabbt och rekryterar tusentals personer från både u-länder och i-länder, och genererar enorma intäkter.

FN-rapportören José L Gomez del Prado sade om legosoldater i sin rapport från 2008 att fler än 180 PMSC i Irak sysselsätter cirka 48 000 ”privata säkerhetsvakter” och ungefär 60 PMSC i Afghanistan anlitar fler än 18 000 personer.

Den internationella privatiseringen av krigföringen och efterfrågan på privat säkerhet och skydd är ett snabbt växande företagande som ger mellan 100 och 120 miljarder dollar (730 – 875 miljarder kronor) årligen, enligt FN:s beräkningar 2008.

I konflikter där soldater från privata företag är inblandade rapporteras ofta civila offer, men dessa företag har sällan ställts till svars för sådana händelser. Europarådet har uttryckt oro över bristande öppenhet och ansvarstagande hos PMSC.

FN-gruppen har drivit på framtagandet av internationella rättsliga instrument ämnade att reglera privata militär- och säkerhetsföretag.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41163/