Legitimerad sjukvårdspersonal hindras från att ge första hjälpen


Legitimerad sjukvårdspersonal kommer i fortsättningen inte kunna ge första hjälpen i frivilliggruppers regi. Det är konsekvenserna av en promemoria från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen fastslår att legitimerad medicinsk personal ska ses som yrkesutövande även under sin fritid. Det innebär i praktiken att varje gång en legitimerad sjukvårdare använder sitt yrkeskunnande måste det dokumenteras.

– Svenska Röda Korsets uppfattning om promemorian är att den omöjliggör för legitimerad personal att engagera sig ideellt i verksamheter som anknyter till deras yrkesroll och att detta står i motsatsförhållande till regeringen och riskdagens uttalade vilja att öppna upp för ett ökat ideellt engagemang i samhället, säger Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Svenska Röda Korset.

De frivilliga gruppernas verksamhet omfattar enbart första hjälpen och det inkluderar inga medicinska hjälpmedel eller läkemedel, inte ens huvudvärkstabletter.

Ett sätt att komma tillrätta med problemet vore om Röda Korset tog på sig ett vårdgivaransvar på lokal eller regional nivå, men ett sådant ansvar skulle vara praktiskt omöjligt för organisationen, då det omfattar ett alldeles för stort administrativt arbete.

För Svenska Röda Korsets del blir de omedelbara följderna att cirka 150 av 600 frivilliga måste lämna verksamheten. Det kommer i sin tur leda till att många grupper med ett större antal legitimerade sannolikt tvingas lägga ner sin verksamhet.

I dag har Röda Korset 42 grupper runt om i landet. På sikt kanske Röda Korset kan komma upp i samma antal frivilliga, men då kommer de finnas på färre orter.

– För vår del så innebär det att vi kommer att kunna ta färre uppdrag vid till exempel idrottstävlingar och festivaler, vilket i sin tur medför att det blir dyrare för arrangörer alternativt att de helt underlåter att upprätthålla denna typ av beredskap, säger Jonas Prawitz.

Beskedet har orsakat stor besvikelse bland legitimerad medicinsk personal inom organisationen, som anser att deras enda utrustning är medmänsklighet och en förbandslåda.