Ledig tid är värre än förgiftat vin
(Foto: photos.com)


Tao Kan, en känd ämbetsman från Poyang-området i Kina (dagens Jiangxi provins), levde under Östra Jindynastin som existerade mellan åren 317-420. På grund av de meriter Tao fick under krigen blev han guvernör i Jingzhou.

En del människor blev avundsjuka på honom och förtalade honom. Som ett resultat blev han degraderad och förflyttades till en fjärran plats i regionen Guangzhou.

Det fanns inte så många officiella plikter för honom i Guangzhou, men Tao kopplade aldrig av för att njuta av fritiden och strävade inte efter att få välstånd. Han brukade bära hundra tegelstenar från sitt arbetsrum ut på gården varje morgon, och på kvällen bar han in samma tegelstenar tillbaka till arbetsrummet.

Folk blev nyfikna på hans beteende och frågade honom varför han gjorde så. Tao svarade:
– Min målsättning är att kräva tillbaka Centralkina under den här livstiden. Om jag blir för bekväm, och för nöjd med mig själv, är jag rädd för att jag inte kommer att kunna verkställa mitt uppdrag.

Senare förflyttades Tao tillbaka till Jingzhou. Trots att han blev mycket mer upptagen där än i Guangzhou, bar han fortfarande tegelstenarna varje dag för att stärka sin viljekraft. Senare kom folk att kalla honom för den ”tegelbärande gubben”.

Tao Kan berättade ofta för människor:
– Dayu, den legendariske grundaren av Xiadynastin, omkring 2 100 f Kr, var en vis man, men han visste också att värdesätta varje minut. Vi är vanliga människor, därför bör vi värdesätta varje sekund. Hur kan vi ta det lugnt och hänge oss åt spel eller nöjen och glömma bort våra plikter?

Numera finns det en plats som heter Xiyinli (Värdesätt tidens flöde) i Kaifudistriktet, Changsha City i Hunan-provinsen. Det sägs att namnet kommer från Taos berömda uttalande om att värna tiden.

Tao innehade en mycket ansvarsfull ställning och fick utstå många vedermödor. Han strävade inte efter att få någon ledighet. Som guvernör i Jingzhou var han så ståndaktig under avtalstiden att han befordrades till Västra slagfältets ”grand general”. Han hade hand om militära angelägenheter i åtta län och fick namnet Sir Changsha County, och blev därmed en känd historisk person.

Under Vår- och Höstperioden (770-476 f Kr), var Guan Zhong  premiärminister i staten Qi. Han gav följande råd till härskaren Huan Qi Gong: ”Man bör inte jaga efter god mat, bekvämlighet och vin”.

Kinesernas förfäder såg ledig tid som någonting värre än förgiftat vin eftersom fritiden kan undergräva människans viljestyrka. Det finns ett gammalt talesätt som säger, ”man överlever ofta genom svårigheter, men dör av bekvämlighet,” vilken hänvisar till samma visdom.

Det anges i Hanshu (Handynastin historiska dokument): ”De gamle såg ledig tid som förgiftat vin och att byta dygd mot rikedom som olycka. I början av Handynastin (206 f Kr) fram till kejsar Ping Han (1-5 f Kr) var de flesta bland hundratals hertigar, kungar och kejsare korrupta och moraliskt förfallna.”

”Varför blev historien så? Det var deras livsmiljö och deras samhällsställning som fick dem att sjunka till ett tillstånd där självdisciplinen saknades. ”

Detta är en sann lärdom som vi senare generationer bör lära oss från.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22667/