Ledarartiklar i People's Daily förkastar politiska reformer i Kina


Ett antal ledarartiklar publicerade under pseudonym i den kinesiska regimens nyhetsorgan People’s Daily och Xinhua har bekräftat vad som redan var allmänt känt: Det kinesiska kommunistpartiet kommer inte att släppa sitt maktmonopol och alla ska ”bestämt upprätthålla den korrekta politiska riktningen” och ”orubbligt upprätthålla partiets ledarskap”.

Dessa, hittills fem ledarartiklar, började dyka upp den 21 oktober och har fortsatt att komma med ett par dagars mellanrum.

Artiklarna har titlar som ”Var entusiastisk och sträva framåt i en tid av stora möjligheter”, ”Vinn framtiden genom att snabba på metoderna för ekonomisk utveckling” och ”Arbeta stadigt och aktivt vidare med politiska reformer på den korrekta politiska vägen”. De tycks vara kommunistpartiets egenartade sätt att uttrycka sin position gällande premiärminister Wen Jiabaos förslag om ”politiska reformer” som han talat om vid åtta tillfällen de senaste månaderna.

Detta är de första ”officiella” kommentarerna i frågan från det centrala ledarskapet efter det femte plenarsammanträdet, en stor partikonferens, som ägde rum för två veckor sedan.

– Det här är en gammal vana som kommunistpartiet har. De gillar att propagera för sin politik och sina beslut precis efter att de haft stora möten, sade Hu Ping, chefredaktör för den prodemokratiska tidningen Beijing Spring.

Innan sammanträdet hade Wen Jiabao vid ett par tillfällen berört frågan om politiska reformer, demokratisering och vad han kallat ”universella värden”.

– Sådana här saker provocerar fram diskussion inom partiet och bland folket, så ledarna vill tydligt föra ut partiets centrala budskap, undertrycka avvikande röster och förena folks tankar, sade Hu Ping.

Trots att det fanns vissa tvetydigheter i artiklarna sade Hu:

– Den centrala tonen är mycket klar. Partiet kommer inte att genomföra några politiska reformer. De meddelade detta tydligt.

Det har rapporterats i media om en ledarartikel i People’s Daily som verkade strida emot Wens uttalande om politiska reformer. Den fullständiga titeln var ”Arbeta stadigt och aktivt vidare med politiska reformer på den korrekta politiska vägen: den tredje kommentaren om att ta vara på det historiska tillfället och bygga ett måttfullt framgångsrikt samhälle”.

I rapporterna nämndes dock inte att detta faktiskt var den tredje ledarartikeln som publicerats under pseudonymen Zheng Qingyuan. Två andra artiklar hade redan publicerats under samma namn den 21 respektive 25 oktober.

I kontrast till de två tidigare artiklarna kritiserade artikeln från den 27 oktober planerna på att ändra den nuvarande situationen i Kina.

Artiklarna var över 2000 ord långa och gav prov på flera olika retoriska stilar, enligt analytikern Zhang Haishan, kolumnist för den kinesiskspråkiga upplagan av Epoch Times. Stilskillnaderna och det ovanliga i att den tredje artikeln publicerades två gånger har fått honom att spekulera att samma pseudonym kan ha tagits över av anti-Wen fraktionen för att kraftfullt motsäga premiärministerns uttalanden om reformer.

De två första artiklarna talade positivt om reformidéer och hade ett mjukare och aningen mer nyanserat språk som kontrasterade kraftigt mot det kraftigt ideologiskt färgade språket i den tredje artikeln. De två första publicerades med fyra dagars mellanrum medan den tredje kom bara två dagar efter den andra och följdes dagen därpå av en ”uppdatering” i form av ett foruminlägg som tycktes komma från en vanlig medborgare, där den tredje artikelns innehåll upprepades. Eftersom detta inlägg publicerades på framsidan av partiets språkrörsmedia kan det knappast ha kommit från vilken medborgare som helst, konstaterade Zhang.

En fjärde och femte artikel följde, där språket var aningen mer måttfullt.

Pseudonymen som alla dessa artiklar skrevs under, Zheng Qingyuan, låter likt det kinesiska uttrycket ”zhengbenqingyuan”, vilket betyder att åtgärda något på ett genomgripande sätt.

Frågan om vem som egentligen skrev artiklarna är fotfarande oklar. Pseudonymer används av olika partidepartement för att göra propaganda för sina senaste teoretiska landvinningar under viss anonymitet, Hu Ping menar att oavsett om det var ”så kallade partiteoretiker” eller högt uppsatta ämbetsmän som skrev så ”måste det ha kommit från högre ort”.

– Alla medier var tvungna att kopiera det. Vem det än är så representerar personen helt klart de högsta nivåerna inom partiet, sade han.

Slutsatserna var inte förvånande.

”Zheng Qingyuans essäer har som syfte att kommunistpartiet ska skydda, förborga och stärka sitt styresskick,” skrev den politiske kommentatorn Wu Fan i en essä på nätet. ”Den så kallade ‘korrekta politiska riktningen’ är partiets totalitära diktatur … från Mao Zedong till dagens femte generation kommunistledare, det har alltid handlat om att upprätthålla kommunistpartiets monopol över allting och alla måste lyssna på dem.”

Översatt från engelska: