Lättnad i Kinas ettbarnspolitik kan vara på väg i vissa provinser
En kvinna cyklar förbi en reklamskylt, där par uppmuntras till att ha bara ett barn, längs en väg som leder till ett samhälle i förorten till Peking, den 25 mars 2001. En partitjänsteman har nyligen föreslagit att man går över till tvåbarnspolitik i vissa regioner. (Foto: Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)


Det Kinesiska kommunistpartiets strikta familjeplaneringspolitik och dess genomdrivande diskuteras för närvarande vid regimens största årliga möten i Peking.

Representanter för nationella folkkongressen, Kinas officiella (men i praktiken helt kommunistpartistyrda) lagstiftande församling, har rekommenderat att familjer tillåts ett andra barn, och representanten från Guangdongprovinsen har för tredje gången begärt att ettbarnspolitiken avskaffas.

Ma Xu, en högt uppsatt tjänsteman från partiets nationella kommission för befolkning och familjeplanering, sade den 3 mars att några provinser eventuellt kan börja genomföra en tvåbarnspolitik. Liaoning, Jilin och Heilongjiang i nordost är de tre provinser som det lutar åt, enligt officiell medierapportering.

Ma sade att Kinas födelsetal är låga. Myndigheterna har därför i åtanke att införa gradvisa förändringar. Han sade att tvåbarnspolitiken initialt bör appliceras på de största städerna, vilka är mer utvecklade och mer befolkade.

He Youlin, representant för nationella folkkongressen och rektor för en högstadieskola i Guangdongprovinsen, talade återigen mot ettbarnspolitiken, och föreslog att ett andra barn tillåts. Han tror att det kan hjälpa till att minska trycket när det gäller arbetskraft och pensionsålder, men också att det kan leda till ett mer harmoniskt familjeliv och en hälsosammare utveckling för barnen, rapporterade Yangcheng Evening News.

He berättade för Southern Metropolis Daily att vid slutet av 2008 hade den äldre befolkningen i Kina ökat till 169 miljoner, vilket motsvarar 12,8 procent av landets totala befolkning, och den ökar i genomsnitt med 10 miljoner varje år, enligt statistik från civildepartementet.

År 2020 kommer antalet personer över 60 år att stå för 16,7 procent av den totala befolkningen. 2050 kommer den att stiga till 31,1 procent, vilket är mycket högre än genomsnittet i resten av världen. Om varje par bara får ett barn, kommer trycket att bli stort på dem när de når pensionsåldern, och många familjer kanske inte ens får något barn i slutänden, sade han.

När sådana ensambarn väl gift sig skulle de då behöva försörja fyra åldrande föräldrar, och nästa generation av ensambarn skulle behöva försörja åtta åldringar efter giftermål, vilket He kallade “extremt orimligt”.

En expert tror inte att det kommer att bli en våldsam ökning av Kinas befolkning om familjeplaneringspolitiken helt försvinner.

Professor Liang Jianzhang vid Pekinguniversitetet sade till Metropolis Daily:
– Om vi inte reformerar politiken nu kommer vi kanske att förlora chansen att lösa frågan om vår åldrande befolkning, vilket kan leda till en rad allvarliga ekonomiska och sociala problem.

Liang jämförde Kina med länder med liknande ekonomisk utveckling och urbanisering, som exempelvis Sydkorea och Taiwan på 1990-talet. De två länderna hade ett genomsnittligt födelsetal på 1,5 barn per kvinna under den perioden, och Thailand har för närvarande samma födelsetal. Vietnam, som är mindre utvecklat än Kina, har ett födelsetal på 1,8 barn per kvinna, sade han.


Översatt av Quincy Yu. Research av Hsin-Yi Lin. Skriven på engelska av Cassie Ryan.

Översatt från engelska