Lättare lära när gammal information tas bort
Det blir svårare att lära sig saker när vi blir äldre på grund en begränsad förmåga att filtrera bort gamla minnen, enligt ny forskning. (Foto: Richard Bouhet/AFP)


Det blir svårare att lära sig nya saker när vi blir äldre på grund av att förmågan att filtrera bort gamla minnen då begränsas, enligt ny internationell forskning.

I hjärnan har hippocampus en ”switch” som kallas NMDA-receptor som optimerar inlärning och minne, och den kan vara i antingen i läget NR2A eller NR2B. Det senare finner man i större omfattning hos barn, vilket gör att deras nervceller fungerar något längre och skapar starkare länkar eller synapser. Efter puberteten förändras förhållandet och mer NR2A uppvisas.

”När man är ung kan hjärnan förstärka vissa kopplingar och försvaga vissa kopplingar för att skapa nya minnen”, sade en forskarna, Joe Z. Tsien på Georgia Regents University, i ett pressmeddelande.

”Om man bara gör synapserna starkare och aldrig gör sig av med brus och mindre användbar information, då är det ett problem.”

Tsiens team studerade genetiskt modifierade möss med mer NR2A och mindre NR2B, det vill säga förhållandet som finns hos vuxna människor. Mössen skapade fortfarande starka synapser och kortvariga minnen, men deras förmåga att forma minnena var sämre. De var mindre förmögna att försvaga synapser och skapa nya långvariga minnen.

”Det som är annorlunda är förmågan att försvaga existerande anslutningar”, påpekade Tsien.

Denna förändring i den vuxna hjärnan skulle kunna förklara de fenomen som ofta ses hos äldre människor, som kan sitta fast i sina sätt att göra saker på, och även vuxna som inte kan bli av med sin brytning när de lär sig ett nytt språk.

”Vi vet att vi förlorar förmågan att prata ett annat språk perfekt om vi lär oss det språket efter att vi blivit könsmogna”, sade Tsien. ”Jag kan lära mig engelska men min kinesiska accent är väldigt svår att bli av med. Frågan är varför”.

Forskningen publiceardes i Scientific Reports den 8 januari.

Översatt från engelska:

http://www.theepochtimes.com/n2/science/new-memories-form-better-after-removing-old-info-344016.html