Laser – framtida behandling mot Alzheimer och Parkinsons?
Forskare på Chalmers har gjort en viktig upptäckt när det gäller att hitta och avlägsna så kallade amyloida proteinansamlingar i hjärnan som man tror orsakar uppkomsten av sjukdomar i hjärnan. Bilden har ingen koppling till artikeln. (Foto: Miguel Medina/ AFP)


Med hjälp av laser är det möjligt att avlägsna proteinansamlingarna som tros orsaka allvarliga neurologiska sjukdomstillstånd. Det kan betyda att neurologiska sjukdomstillstånd kan botas om metoden lyckas, anser forskarna bakom upptäckten.

Det är så kallade aggregeringar, ansamlingar av proteiner i hjärnan, som tros medverka till uppkomsten av svårbehandlade neurologiska sjukdomar.

Det är ämnet beta amyloid som bildar de klumpliknande ansamlingarna som medför att nervcellernas utskott förtvinar och därmed förhindras kontakten mellan cellerna.

Hittills har man inte funnit en framgångsrik metod för att hitta och avlägsna de oönskade proteinansamlingarna som stör hjärnans normala funktioner.

Nu har forskare på Chalmers upptäckt en metod där man med hjälp av multi-fotonlaserteknik kan skilja ut det oönskade proteinet från det välfungerande proteinet utan att man påverkar den friska hjärnvävnaden.

”Lyckas man ta bort aggregeringarna så botar man i princip sjukdomen”, skriver forskarna i ett pressmeddelande.

”Ingen har tidigare pratat om att använda enbart ljus för att ta bota dessa sjukdomar. Det är en helt ny approach och vi tror att detta kan bli ett genombrott i forskningen om sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Vi har funnit ett helt nytt sätt att upptäcka dessa strukturer genom att enbart använda ljus från laser”, säger Piotr Hanczyc, doktorand på Chalmers, och en av forskarna bakom upptäckten.

Forskarna tror att multifotonlaser kan erbjuda patienter en skonsammare behandlingsmetod där man slipper ta till operationer och behandlingar med kemikalier som kan ge biverkningar.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Photonics.