Läroböcker upplevs som kränkande
Ett barn väljer en skolbok från hyllan. (Foto: AFP/Mychele Daniau)


Många läroböcker i svenska skolan upplevs som kränkande av vissa grupper av elever, enligt en granskning av Skolverket.

I granskningen ingår 24 läroböcker för grundskolans årskurs 7 till 9 och gymnasieskolan. Böckerna ingår i undervisningen i biologi/naturkunskap, historia och religions- och samhällskunskap.

Olika bedömare har gått igenom böckerna för att kontrollera hur kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet och religionstillhörighet framställs.

Bedömarna konstaterar bland annat att män och pojkar är överrepresenterade. I flera av böckerna finns exempel på att kvinnor och flickor nedvärderas.