Lärlingssystem lockar många företagare
En stor andel av småföretagarna tror att ungdomsarbetslösheten skulle minska om man införde ett lärlingssystem, visar Vismas undersökning. (Foto: Greg Wood/ AFP)


Lärlingsanställningar skulle sänka ungdomsarbetslösheten, det tror 84 procent av de företagare som deltog i en undersökning som Visma gjort. Hälften av Sveriges företagare skulle vilja anställa lärlingar. Småföretagarnas riksförbunds (SFR) förbundsordförande Leif Svensson är en ivrig förespråkare för lärlingsystemet. 

– Det är en win-win, säger han.

Han anser att förbundet, som har direktkontakt med många småföretag i landet, har en klar överblick av vad småföretagarna tycker. I dagsläget betalar man ut 80 procent av en vuxens lön till ungdomarna när de anställs. Svensson hävdar att det är svårt för arbetsgivare att ha råd att anställa dem, och det är en hög tröskel för ungdomarna att komma över in i arbetslivet. Många måste söka socialbidrag när de inte får anställning.

Han började själv sin yrkesbana som lärling hos en billackerare när han var 14 år. Han fick då utbetalt en tredjedel av en full lön, och betalade skatt och gjorde rätt för sig. Han fick dessutom handledning av yrkesverksamma hantverkare. Han ser inga nackdelar med ett sådant system.

Han hänvisar till Danmark, Tyskland och Österrike där man har väl fungerande lärlingssystem. Svensson hävdar att Sverige har tre till fyra gånger så många arbetslösa ungdomar som de här länderna, och menar att detta visar på att lärlingssystemet fungerar.

Efter andra världskriget valde Sverige att avveckla lärlingssystemet medan till exempel Österrike successivt har utvecklat och moderniserat sitt lärlingssystem, vilket idag är ett fundament i det österrikiska skolsystemet. SRF vill se ett stärkt band mellan skola och näringsliv i Sverige.

– Som det är idag är yrkesskolorna förlagda i skolmiljön. Det är oerhört dyrt. Det vore mycket bättre om en blivande snickare till exempel kunde bli anställd hos en byggföretagare och där få jobba under översende av duktiga människor och dessutom få lön för sitt arbete, säger Svensson.

58 procent av företagen som deltog i Vismas undersökning har färre än tio anställda. 59 procent är verksamma inom servicesektorn, till exempel företagstjänster, hotell och restaurang, utbildning samt transporter.