Lärarstrejken i Kina förvärras
En lågstadieskola i Anhuiprovinsen. Lärare på landsbygden i Kina får dåligt betalt. Detta har växt till ett allvarligt socialt problem. (Getty Images)


Låg- och mellanstadielärare i Chongqing och andra städer över hela Sichuanprovinsen har genomfört flera strejker sedan slutet på september. Målet är att få till stånd löneförhöjningar och man vill ha lika mycket betalt som de som arbetar för regimen, men de lokala myndigheterna går inte med på det och säger att budgeten inte klarar en sådan ökning.

Yang som arbetar som lärare i länet Pi citerade lärarlagen som antogs den 1 januari 1994, samt den obligatoriska utbildningslagen som antogs 1 september 2006. Båda slår fast att lärares genomsnittslön inte ska vara lägre än en regimanställd.

Som ett exempel tjänar en mellanstadielärare i Yongchuan, med mer än 30 års  erfarenhet, bara 1382 yuan i månaden. Nyligen fördubblades köttpriserna och även priset på ris har stigit avsevärt. Läraren är orolig för sin hälsa och för att inte kunna betala sina läkarräkningar. För att klara av den årliga högskoleavgiften för sin son, som är på över 10 000 yuan, måste han helt förlita sig på lån. 

I Yubeidistriktet tjänar lärare mellan 6000 och 15 000 yuan mindre om året än de som är anställda av regimen på stads- eller länsnivå. Somliga lärare tjänar inte ens en tredjedel så mycket som de regimanställda. Tjänstemän från Yubeidistriktet kommenterade detta med att lärare och de som arbetar för regimen har olika jobb och att man inte kan jämföra dem.

Det sprids en slogan i lärarkretsar i SIchuan och Chongqing som lyder ”För lärandets värdighet, för kulturens position, för karaktär och moral och för vår egen sociala ställning kan vi inte längre tiga.” Trots de ökande levnadskostnaderna och inflationen har lärarlönerna legat still. ”Lärarlönerna har alltid varit låga. Nu kan de inte längre balansera inkomster och utgifter” skrev nyhetssajten Hualong.

Efter ännu fler strejker i slutet av oktober försökte de lokala myndigheterna blidka de strejkande lärarna med löften om högre löner, men samtidigt hotades de med att bli omplacerade eller förflyttas till landsbygden om de fortsatte strejka. Även rektorer har hotats. Inför detta hot mot sin redan lilla inkomst har somliga lärares attityd mjuknat, men risken finns att de låga lönerna leder till att lärarna inte gör sitt jobb helhjärtat.

 

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/teachers-strikes-china-7913.html