Lärare kan få beslagta telefoner
Till hösten kan lärarna få rätt att beslagta störande föremål såsom mobiltelefoner i klassrummet om ett nytt lagförslag antas. (Foto: AFP/Pornchai Kittiwongsakul)


När höstterminen startar kan landets lärare ha laglig rätt att beslagta mobiltelefoner och mp3-spelare från störande elever.

Under måndagen lämnas förslaget över till lagrådet.

– Lagförslaget innehåller två saker. Det ena är att lärarna ska få rätt att omhänderta föremål som är störande för undervisningen i klassrummet, exempelvis mobiltelefoner och mp3-spelare, säger skolminister Jan Björklund (fp).

Om riksdagen röstar igenom förslaget kommer de nya lagparagraferna börja att gälla den första juli och kan omsättas i praktiken när höstterminen börjar.

– Vi kompletterar den nuvarande lagen med några paragrafer. En anledning till att det går så snabbt att genomföra är att förslagen fanns med i skollagsutredningen för fem-sex år sedan och redan är utredda, säger Björklund.

Huvudregeln ska vara att alla föremål lämnas tillbaka vid skoldagens slut. I vissa fall ska de kunna behållas längre, men som längst till skolveckans slut.

Björklund tror inte på något ramaskri från eleverna och deras föräldrar.

– Det finns ett rätt starkt stöd i Sverige för att skärpa ordningsreglerna i skolan, tror jag. Det beror på att många upplever att det är väldigt stökigt, säger han.

Men Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, är skeptisk till hur lagen ska utformas så att den ska kunna fungera i praktiken.

– Vad händer om eleven vägrar att lämna ifrån sig telefonen? Vilka befogenheter har läraren då? Jag vill inte att våra medlemmar ska bli lagförda för att de vridit en telefon ur handen på en elev, säger Fjelkner.

Den andra delen i lagförslaget gäller rätten att – mot föräldrarnas vilja – tvinga elever att byta skola.

– Man ska ha rätt att flytta en elev från en skola till en annan för att skydda övriga elever i exempelvis mobbningsfall eller för att splittra ett gäng, säger Björklund.

Fjelkner är positiv till förslaget men betonar att möjligheten endast bör användas när det inte finns andra lösningar.