Lärare får konfiskera farliga föremål i Finland
Lärare i Finland får större frihet att konfiskera farliga föremål från elever. I bilden syns elever i en klass i en skola i norra Ungern. (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)


I Finland har skolorna fått nya regler från årsskiftet. Lärare får nu en större rättighet att konfiskera farliga föremål. I grundskolorna får lärarna även tillvarata mobiltelefoner vid störande beteende under undervisningen.

De här nya lagstadgade reglerna ingår i det nya skolfredspaket som trädde i kraft vid årsskiftet, rapporterar svenska Yle.

Det ska vara lättare för lärare att ingripa vid störande beteende. Dock ska det enligt reglerna finnas motiverade och tydliga orsaker. Lärarna skall också respektera elevernas integritet vid ingripanden.

Det finns risk för osäker tolkning av reglerna, som till exempel i frågan om att lärarna får granska elevernas fickor, väskor, pulpeter, och skåp om det är uppenbart att eleven innehar farliga saker.

Man kan fråga sig hur ordet uppenbart skall tolkas. Därför kräver lärarfacket OAJ att lärarna och rektorerna får utbildning i tolkningen av de nya reglerna, så att elevernas rättsskydd säkert kommer att respekteras, enligt Yle.