Lärarbristen märks redan idag
Ett NO-klassrum byggt 2014. Naturvetenskapliga ämnen är de som enligt Lärarförbundet riskerar att bli utan lärare. (Foto: Class in colors by Eric Gus)


Sverige står inför en allvarlig brist på lärare. Konkurrensen om utbildade lärare har hårdnat mellan skolorna, det märks redan idag. Högstadieläraren Sandra Fara tror att fler skulle söka lärarutbildningarna om de fick en mer nyanserad bild av läraryrket.

Konkurrensen om legitimerade lärare är mycket större idag än för några år sedan. Allvarligast är läget i Halland och Blekinge, enligt Lärarförbundet. I Halland har man märkt att det inte är alls lika många sökande till varje tjänst.

— Det blir som ringar på vattnet. Om en lärare från en skola söker en fast tjänst på en annan skola blir det tomt i den lärarens ställe, säger Anita Johannesson som är ordförande i Lärarförbundet Varberg.

Problemet är som mest märkbart i naturvetenskapliga och praktiska ämnen, och på landsbygden. Många söker sig till städerna för kortare pendlingsavstånd och högre löner, säger Johannesson. Lönerna är högre i Göteborg och Mölndal än i Varberg.

Även om det i år är fler sökande till lärarutbildningarna för fjärde året i rad så ser prognosen dyster ut. Det kommer att saknas runt 65 000 lärare i Sverige inom tio år, enligt Statistiska centralbyråns rapport från i vintras.

Sprids en negativ bild

Lärarna påtalar låga löner, hög arbetsbelastning och stora elevgrupper. Sandra Fara som jobbar på ett högstadium i Stockholm hoppas att lärarnas situation tas på allvar, men är samtidigt fundersam över hur utomstående uppfattar den mörka bild av läraryrket som målas upp.


Högstadieläraren Sandra Fara har börjat planera inför skolstart. (Foto: Privat)

Högstadieläraren Sandra Fara har börjat planera inför skolstart. (Foto: Privat)

— Man undrar vad folk tror när det bara pratas om lärarbrist och dåliga skolresultat. Varför skulle man vilja gå en universitetsutbildning på fem år för ett jobb som är så krävande och underbetalt? När man är inne i skolans värld har man en helt annan bild av verkligheten. Sanningen är så komplex, säger hon.

Fara är lärare i svenska, historia och samhällsorienterande ämnen sedan 4 år tillbaka. Hon har precis flyttat från Göteborg till Stockholm, där hon har fått nytt jobb. När hon slutade på sitt förra jobb fick hon en fin återkoppling från sina elever.

— Man ser i det läget hur otroligt viktig man är för dem. Den negativa bilden av läraryrket kommer mest från media, det framställs i en negativ dager. Och så är man med om alla de jättefina sakerna i skolan, och då tänker jag att det är aldrig det här det skrivs om.

Eftertraktad yrkesgrupp

Mariedalsskolan i Varberg har lyckats hitta legitimerade lärare till hela skolans grundbemanning, berättar rektor Annika Rylander, men de har också märkt av att det är färre sökande till tjänsterna som de utannonserar.

Nu har de lagt ut ytterligare två tjänster som ska bli förstärkning i de lägre årskurserna med hjälp av en statlig satsning. Hon hoppas på att de ska hitta behöriga lärare även till dem. Det är hård konkurrens bland skolorna om lärarna, säger hon.

— Många lärare känner att det har svängt väldigt snabbt. De känner att de är en eftertraktad yrkesgrupp. Om det här kan bidra till att yrket får högre status, det vore ju utmärkt. Hoppas att fler söker sig till läraryrket. Det är ett väldigt roligt jobb egentligen, säger Annika Rylander.