Lära av misstagen - så tänkte de i det gamla Kina
Mencius (372-289 f Kr), en forntida kinesisk filosof, ansåg att människan till sin natur är god.


De gamla kineserna trodde att även helgon kan begå misstag. I gamla texter kan man finna ett talesätt som säger; ingen är ofelbar och alla kan göra misstag, men att en av människans största dygder är att ta lärdom av dem. På så sätt kan man förbättra sitt uppförande.

Konfucius brukade säga:

– Om du vet att du gjort ett misstag och inte ändrar på det, då har du verkligen begått ett misstag.

Att fela är mänskligt men att erkänna det, rätta till det och lära av det, vinner andra människors respekt. Om man istället struntar i misstaget eller försöker dölja det, förlorar man både självrespekten och respekten från andra.

Konfucius hade en lärljunge som hette Zi Chang, han sade:

– Människors misstag är så uppenbara och tydliga, precis som mån- eller solförmörkelse, alla ser dem och blir förundrade när de försvinner.

En annan känd härskare under Tangdynastin var Taizhong. Han var känd för sin förmåga att lyssna på andras förslag och ta itu med sina egna svagheter. Han har sagt:

– När du blickar in i spegelns glas visar den hur väl dina kläder sitter. När historien speglas visar den varje dynastis uppgång och fall, när din bild speglas i andra människors ögon ser de dina brister och förtjänster.

Att bli sedd genom andras ögon betyder att man tar andras ord och handling som måttstock för om man gjort något bra eller dåligt. Idealet är att överge sina egna föreställningar när andras idéer är bättre. När andra uppför sig bättre, ska man erkänna sina misstag och korrigera dem. Det är klokt att se andras misstag, då behöver man inte upprepa dem.

Filosofen Mencius berättade följande historia:

– För länge sedan fanns det en man som stal en kyckling av sin granne varje dag. Någon påpekade för mannen att det var fel att göra så. Mannen svarade då att han behövde tid för att rätta till sin dåliga vana. ”Jag ska börja stjäla en kyckling i månaden istället för en varje dag, och nästa år ska jag inte stjäla någon”. Mannen visste att hans handlande var fel, varför ville han då vänta ett helt år istället för att korrigera sitt beteende på en gång?

Lu Jiunyuan var en vis man under Songdynastin, han sade:

– När någon pekar ut dina fel rätta till det omedelbart. När du själv blir medveten om dina misstag ska du inte försöka dölja dem, korrigera dem utan rädsla.

Zi Lu var en av Konfucius lärljungar, som en gång prisades av Mencius, han sade:

– När man påpekar fel som Zi Lu gjort blir han lycklig.

Lu Jiuyuan byggde vidare på den tanken och sade:

– För det första bli inte rädd när andra pekar ut dina fel. Lär av dina misstag, lura inte andra eller dig själv. Man måste vara beslutsam, uthållig och ha en stark vilja för att korrigera sina fel.