Lär dig undvika kulturkrockar med kineser
Lilly Wang, Kinaexpert, besöker Epoch Times-tältet på Donners plats under Almedalsveckan 2013. (Foto: Pirjo Svensson/Epoch Times)


– Kulturkrockar mellan svenskar och kineser uppstår när vi inte förstår att det kinesiska tänkandet skiljer sig från det svenska, säger Lilly Wang, Kina-affärskonsult.

Hon talar om att svenskar oftast tänker linjärt medan kineser gärna tänker cirkulärt. Det här ställer till det i affärslivet.

Om ett svenskt företag har ett problem tar de itu med det och går vidare. Om ett kinesiskt företag har problem tänker de ut lösningar och ser konsekvenserna åt alla håll. Det är en process för att harmonisera saker och ting innan svar ges, och i den processen tar kineserna ett steg fram, ett åt vänster, ett till höger och ett steg bak.

Lilly Wang ger ett exempel på att deras tankegångar går i cirklar, från när hon arbetade med samarbetsfrågor mellan kinesiska och utländska företag i Kina.

Kineser behöver fler alternativ än ja och nej

Ett företag skulle låna pengar av Världsbanken och banken ville veta om lånet skulle ha en amorteringstid på 30 år eller ej. Frågan besvarades varken med ja eller nej.

Frågan ställdes igen och samma sak inträffade, inget direkt svar gavs. Detta upprepades igen och bankens representanter var vid det laget lite irriterade. En beslutsfattare på hög nivå i stadens ekonomiska kommitté råkade vara en bekant till Lilly Wang. Hon sade lite irriterat till honom:

– Men farbror, de tror jag är dum som inte kan tolka frågorna rätt. De vill bara ha ett ja eller nej.

Han sade då till henne:

– Jag kan inte säga ja för tänk om vi inte kan amortera lånet och jag kan inte säga nej för vi behöver lånet.

Därför ger Wang rådet: ge kineser flera alternativ vid förhandlingar så kommer dina affärer att gå smidigare.

Image och status viktigt

Image och status betyder mycket för en kines och därför är det värsta som kan hända denne att tappa ansiktet inför andra.

– Låt inte någon göra det, du gör dig själv illa, säger Wang.

I det läget kan det finnas någon i närheten som kan rädda personen. Ett exempel på det var när det på Lilly Wangs arbetsplats kom en ny chef som ville se människorna bakom namnen. Personalen samlades och den nye chefen läste upp namnen.

Det kan lätt bli fel uttal på en del kinesiska ord. Den nya chefen läste upp namnen men vid ett namn svarade ingen.

För att rädda ansiktet på den nya chefen som hade uttalat namnet fel, vilket alla som var där visste, höjde en man sin röst och bad om ursäkt för att han skrivit fel namn på listan, vilket inte var sant.

Om du hjälper mig så hjälper jag dig

Personen blev befordrad till en betydligt bättre tjänst, så det är viktigt för kineser att: om du hjälper mig så hjälper jag dig.

Det ovanstående är några exempel på kulturkrockar i affärslivet på grund av svenskars och kinesers olika tänkesätt.

– Det är viktigt att man lär känna kulturen, det som påverkar folks tänkesätt. När man förstår deras tänkesätt, ökar man förståelsen och då underlättas deras arbetsgenomförande, säger Lilly Wang.

Lilly Wang, China Business Advisor, med praktisk erfarenhet av affärsutveckling mellan Kina och Europa sedan början av 1980-talet och med god kännedom om det svenska näringslivet, arbetar som rådgivare och föreläsare om Kina.