Länsstyrelsen säger nej till gruva i Kallak


En gruva i Kallak utanför Jokkmokk skulle medföra för stora risker, anser Länsstyrelsen i Norrbotten. Myndigheten tycker inte att Bergstaten ska bevilja bolaget Jokkmokk Iron Mines AB:s planerade järnmalmsbrytning i området.

Gruvan i Kallak har varit hett omdebatterad det senaste året, då förväntade arbetstillfällen har ställts mot miljörisker och samernas kultur.

På torsdagen skrev Länsstyrelsen i Norrbotten i ett yttrande att man bör vara mycket försiktig när man tar ställning till verksamheter som kommer att innebära förändringar på platsen och områden runtomkring.

En stark anledning till myndighetens tvivel sägs vara malmtransporterna, som skulle ha stor påverkan på mark och vatten i området. Malmen skulle fraktas genom ett samiskt renbetesområde.

I ett pressmeddelande skrev myndigheten:

”Efter genomgång av det material som bolaget har presenterat kan Länsstyrelsen inte utesluta att den markanvändning som planeras i området kan medföra oåterkalleliga förändringar för nuvarande markanvändning.”