Länge leve Sydafrikas fria press
En sydafrikansk man läser en tidning på en huvudgata i Johannesburg i juni. Aucklands parkdeklaration är ett försök att försvara den fria pressen mot klausuler i Protection of Information Bill (Skydd av informationslagen) och den föreslagna medietribunalen. (Foto: Mustafa Özer / AFP / Getty Images)


Kanske missade du den senaste månadens slag om pressfriheten som pågick i Sydafrika. Tidigare denna månad publicerade redaktörerna för Sydafrikas större publikationer ett protestuttalande under namnet Aucklands parkdeklaration.

Deklarationen utfärdades som svar till Protection of Information Bill (Skydd av informationslagen) och den föreslagna mediatribunalen. Organisationen för pressfrihet, Freedom House, uttrycker oro över situationen:

”Protection of Information Bill, som lagts fram av ministeriet för underrättelseverksamhet och behandlas för närvarande av det sydafrikanska parlamentet, är en reviderad version av ett lagförslag som ursprungligen presenterades 2008, vilket förkastades på  grund av oro för att det skulle leda till överdriven offentlig sekretess.”

”Flera lagförslag i propositionen är mycket oroande. Bland annat en alltför bred definition av ”nationellt intresse” vad gäller att sekretessbelägga uppgifter och hårda sanktioner på upp till 25 års fängelse för offentliggörande eller spridning av officiella eller sekretessbelagda uppgifter. Dessutom möter de, som söker att få tillgång till eller häva sekretessen, många hinder inklusive bevisbördan på att allmänintresset väger tyngre än nationella säkerhetshänsyn. ”

Men denna historia går bortom en okontaktbar regering vars ledamöter behandlar pressfrihet som om de vore imperialister. Det rakryggade svaret från medlemmar i sydafrikanska medier är mest slående. I stället för att rygga tillbaka från kontroverser springer de huvudstupa in i dem och vägrar att acceptera orimliga begränsningar.

I Aucklands parkdeklaration anges:

”Yttrandefriheten och tillgång till information är livsnerven för vår demokrati och vi är själva kärnan i kampen för frihet. Människans värdighet är odelbar från yttrandefriheten.”

Vad som ger styrka till ståndpunkten av Sydafrikas journalister är att de inte försvarar sitt rykte eller jobb eller politiska inflytande, utan snarare höga ideal att tjäna allmänhetens intressen. Och de har rätt oavsett vilka ihopkokade skäl regeringen kunde göra anspråk på. Man behöver bara fråga landets mest framstående författare som har kommit till mediers försvar enligt Eyewitness News:

”Nobelpristagaren Nadine Gordimer och Man Booker-pristagaren Andre Brink leder protesten emot regeringens förslag  av Protection of Information Bill och ANC:s föreslagna mediatribunal. De stöds av medförfattare Zakes Mda, Breyten Breytenbach, Mandla Langa och många andra. I ett uttalande sade författarna att om en författares arbete och frihet är i fara, då är friheten för alla läsare i Sydafrika i fara.”

För demokratins, journalisters och varje läsares skull i Sydafrika – länge leve den fria pressen.

Förutom att vara assisterande redaktör för The Epoch Times, skriver Genevieve Long för Media and Foreign Policy Blogg [http://mediaforeignpolicy.foreignpolicyblogs.com/] för Foreign Policy Association, där denna artikel publicerades första gången.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41464/