Långban - en av världens mineralrikaste platser
Långbans mineralmuseum.


Med sina 300 påträffade mineraler är det lilla gruvsamhället Långban en av världens mineralrikaste platser och en dröm för den mineralintresserade.

Är du ute och kör i Värmland på väg 26 cirka två mil nordost om Filipstad, passa då på att göra ett stopp på en unik och vacker plats. Mellan skogar och sjöar vilar det lilla gruvsamhället Långban som med sina 300 påträffade mineraler är en av en av världens mineralrikaste platser.

Det är ett stillsamt och naturskönt ställe där mineralintresserade och andra kan strosa omkring och beskåda byggnaderna som finns kvar sedan brytningens tid. I det restaurerade mineralmuséet kan man också titta på en stor samling mineraler. Här finns bland annat långbanit som är en av de 70 mineraler som bara påträffats i Långban. För att få en bra information om området kan du förslagsvis gå till receptionen (också kiosk och café) vid parkeringsplatsen och fråga efter personlig guidning i området.

Historiskt sett har det sjudit av aktivitet i Långban. Brytningen av järnmalm började man med redan på 1500-talet och genom åren har man brutit järn- och manganmalm och dolomit.

Dololomiten brändes och användes till eldfast material i diverse ugnar. Förutom malmerna och dolomiten har röd järnkisel och mineralet rhodonit också brutits. Den röda järnkiseln slipades till prydnadssaker och av den slipade rhodoniten gjordes smycken. 1972 stängdes gruvan och kvar idag finns bland annat fina gruvbyggnader, hytta, disponentgård, arbetarbostäder, skarnhögar (berg utan mineralfynd tippades i väldiga högar), vattenfyllda gruvhål och som tidigare nämnts ett mineralmuseum där disponent HV Tibergs (disponent vid Grufve AB Långban 1875-1913) mineralsamling bland annat återfinns.

För mer 200 miljoner år tillbaka skapades bergsgrunden i Långban som utgör en del av det svenska urberget. Genom vulkaniska utbrott, förändringar av jordskorpan och uppträngande av smältor har olika bergarter skapats. Mineralerna har i en process omkristalliserats i de kalkhaltiga havssedimenten, därför återfinns exempelvis malmerna (järnmalmen och manganmalmen) i ett mäktigt hölje av den dolomitiska kalkstenen.

Varje år kommer besökare från hela världen till Långban för att knacka sten och leta efter mineraler i den ”tillåtna” skarnhögen. De två andra skarnhögarna är fridlysta på grund av sitt geologiska värde. I augusti anordnas också varje år en välbesökt mineralmässa där man i olika stånd kan köpa och titta på mineraler från alla delar av världen.

Långban är också födelseort för uppfinnaren John Ericson som är mest känd för att han uppfann propellern och pansarfartyget Monitor. (Monitor besegrade sydstaternas fartyg Merrimac i det amerikanska inbördeskriget). I samma hus som mineralmuseet finns en utställning om Johns liv. Förutom gamla svartvita filmer från Johns amerikatid kan man titta på modeller av bland annat Monitor. Johns födelsegård (disponentgården) finns också att beskåda i Långban.


Mineralet långbanit som en av de 70 mineraler enbart återfunnits i Långban.

Mineralet långbanit som en av de 70 mineraler enbart återfunnits i Långban.


Mineralet rhodonit.

Mineralet rhodonit.


Mineralet dolomit.

Mineralet dolomit.


Modell av John Ericsons pansarfartyg Monitor.

Modell av John Ericsons pansarfartyg Monitor.


Långban från sjön.

Långban från sjön.