Lång tid för att modernisera belysningen


Mycket energi går till att lysa upp vår tillvaro, både inomhus och utomhus, men mycket energi kan sparas inom det här området. 40 miljoner kronor avsätts nu för att effektivisera belysningssystemen.

För att förbättra energieffektiviseringen inom belysningsområdet har Bertil och Britt Svenssons ”Stiftelse för Belysningsteknik” i samarbete med bland andra Energimyndigheten, avsatt 40 miljoner kronor.

– Besparingspotentialen är mycket stor och det beror främst på att utbytestakten för belysning på till exempel kontor, skolor och sjukhus är så lång som 30 år! Det gör att det tar orimligt lång tid att utnyttja den moderna energieffektiva belysningsteknik som till exmepl T5-lyrör och dags- och närvarostyrning som finns tillgängliga i dag, säger Magnus Frantzell, vd på Belysningsbranschen.

Energimyndigheten bedömer att energibesparingen vid omställning av belysningssystem kan uppgå till nära 50 procent för dem som redan utnyttjar modern och existerande teknik. Myndigheten är också öppen för att samarbeta med pågående projekt som arbetar med energieffektivisering av belysningssystem och där tror man att det finns en betydande potential.