Landminor skadar många oskyldiga
En affisch från Handicap Internationals ”Fashion Victim” kampanj. Gruppen säger att det fortfarande finns länder som använder landminor och klusterbomber som skadar oskyldiga människor. (Foto: CNW Group/Handicap International)


De har kallats ”massförstörelsevapen i slowmotion” och har dödat eller lemlästat hundratusentals under det senaste århundradet.

Idag tar olyckor med landminor cirka 12 liv om dagen i över 80 länder och territorier över hela världen. Uppskattningsvis finns det 250 000 till 300 000 personer som har skadats av landminor. De flesta är oskyldiga civila som har förlorat lemmar och fått bestående invaliditet av sina skador.

Anti-landmingruppen Handicap International Canada vill förändra den dystra statistiken med sin nya ”Fashion Victim”-kampanj som har som syfte att höja medvetenheten om den pågående användningen av landminor och klusterbomber och de många oskyldiga offer som de lämnar efter sig.

– Landminor och klustervapen är ett arv från det förflutna, som vissa stater fortfarande använder, sade Jerome Bobin, kommunikationschef för Handicap International Canada.

– Vi vill att så många som möjligt ska vara medvetna om att landminor och klusterbomber fortfarande är ett aktuellt hot, att tusentals oskyldiga bor nära minfält och att vissa länder fortfarande anser att dessa vapen är relevanta och användbara.

Kampanjen uppmanar regeringar och arméer att ansluta sig till ett minförbudsfördrag, stoppa all användning av landminor och klusterbomber, bidra till att säkra och röja minerade områden och stödja drabbade överlevande.

Ett fåtal länder använder fortfarande minor men det är de gamla, miljontals efterlämnade minorna, från tidigare krig – en del så gamla som från första världskriget – som skadar flest.

Klusterbomber är ett explosivt vapen som frigör tiotals små ”bomber” över ett stort område när de detonerar. De tar färre liv än landminor (cirka 150-200 dödsfall per år) men har använts i senare konflikter. De är särskilt farliga för barn som ofta tar de färgglada bomberna för leksaker.


Minröjare avsöker ett område i Libanon. (Foto: Gwenn Dubourthoumieu/Handicap International)

Minröjare avsöker ett område i Libanon. (Foto: Gwenn Dubourthoumieu/Handicap International)

Syrien fördömdes för användningen av klustervapen och landminor i mitten av 2012 till 2013 vilka orsakade många civila offer. Burmas regeringsstyrkor, Sudan, Libyen, Israel och Thailand har också anklagats för att använda vapnen under de senaste två åren.

Cluster Munition Coalitions rapport 2013 hävdar att USA använde klusterbomber vid ett tillslag i Jemen i december 2009 som dödade 41 civila. USA har varken bekräftat eller förnekat attacken.

Sedan slutet av andra världskriget har minst 20 regeringsstyrkor använt klustervapen under konflikter i 36 länder och fyra omtvistade territorier, enligt rapporten.

Användningen av landminor har minskat kraftigt under det senaste decenniet tack vare den internationella kampanjen för förbud mot landminor (ICBL), ett globalt nätverk av icke-statliga organisationer, där Handicap International ingår, som förespråkar en värld fri från landminor.

ICBL implementerade kampanjen till Ottawakonventionen 1997, en banbrytande konvention för att eliminera användning, lagring, produktion och överföring av minor avsedda för användning mot människor.

Hittills är 161 stater parter i fördraget men 36 länder har ännu inte undertecknat det, bland annat USA, Ryssland, Kina, Burma, Förenade Arabemiraten, Kuba, Egypten, Indien, Israel och Iran.

Bobin uppmanar dessa länder att ansluta sig till Ottawakonventionen samt till konventionen om klustervapen, ett Oslo-fördrag som förbjuder användning, överföring och lagring av klusterbomber.


En medarbetare från Handicap International håller upp en skylt vid 2007-års manifestation ”En pyramid av skor” i Montreal. (Foto: Sylvie Trepanier / Handicap International)

En medarbetare från Handicap International håller upp en skylt vid 2007-års manifestation ”En pyramid av skor” i Montreal. (Foto: Sylvie Trepanier / Handicap International)

Kanada har undertecknat Oslo-fördraget men har ännu inte ratificerat det. Innan ratificeringen sker har Kanada inte riktigt gått med eftersom de då inte har skyldighet att hjälpa offren och minröja drabbade länder, konstaterar Bobin.

Han hoppas Fashion Victims kampanjen kommer att leda till att kanadensarna sätter press på Ottawa att ta det sista steget.

Oftast förlorar den som trampar på en mina ett ben. I slutet av september kommer Montreal och flera europeiska städer delta i den årliga manifestationen ”Pyramid av skor.” Evenemanget ber människor att donera skor som kastas i en hög för att bilda en pyramid som symboliserar avståndstagande mot användning av landminor och stöd för offren.

– Vem som helst kan vara med och symbolisera sitt avståndstagande av landminor och de handikapp som de orsakar, genom att kasta skor, sade Bobin.

Översatt från engelska.