Läkemedelsrester kan göra fiskarna glupska och orädda
Ekologen Tomas Brodin står vid akvarier där man undersökt hur fiskar reagerar på Oxazepam i vatten. (Foto: Johan Gunséus/Synk/ Umeå Universitet)


”Orädda och asociala fiskar som äter mer än vanligt” så beskrivs fiskarnas beteende efter påverkan av ångestdämpande läkemedel som når vattendrag via avloppsvatten. Forskarna bakom studien vid Umeå universitet varnar för att beteendeförändringarna kan få allvarliga ekologiska konsekvenser.

Idag har reningsverken inte kapacitet för att rena vattnet från läkemedel, istället passerar medicinrester rakt igenom verken för att sedan hamna i vår miljö.

Experterna har fortfarande begränsade kunskaper om hur ekosystemet påverkas av läkemedelsföroreningar.

Kinas vattenföroreningar är ”bortom all kontroll”

Men för första gången har forskare kunnat påvisa hur abborrars beteende förändras när de utsätts för Oxazepam, ett läkemedel som dämpar ångest.

Undersökningarna genomfördes i laboratoriemiljö där fiskarna utsattes för samma koncentrationer av Oxazepam som uppmätts i Fyrisån och i fisk som fångats där.

– Normalt sett är abborrar skygga och jagar i stim. Det är en känd strategi för överlevnad och tillväxt. Men de som simmat i Oxazepam blev betydligt tuffare, förklarar ekologen Tomas Brodin, som är huvudförfattare till artikeln, i ett pressmeddelande.

Men ökat mod är inte bara av godo för fiskarna. Ju våghalsigare de blir desto större är risken att de lämnar stimmet för att söka mat på egen hand. Fisken riskerar då att förlora stimbildningens skydd och löper större risk att bli uppäten av andra hungriga rovfiskar.

Även abborrens ökade glupskhet kan bidra till att rubba den ekologiska balansen.

– Vi ska nu undersöka vad detta kan få för konsekvenser. I vatten där fisk börjar äta mer effektivt kan det till exempel påverka artsammansättningen och i förlängningen leda till oväntade effekter som ökad risk för algblomning, säger Tomas Brodin.

Problemet med läkemedelrester i ytvatten nedströms reningsverk är ett globalt ökande problem.

– Lösningen på problemet är inte att sluta medicinera sjuka människor utan att försöka utveckla reningsverk som klarar av att fånga upp miljöfarliga läkemedel, säger miljökemisten Jerker Fick.

Forskarna påpekar att mer omfattande studier krävs innan några långtgående slutsatser kan dras.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science och forskarna har även presenterat sina resultat vid en presskonferens som Science anordnade på den vetenskapliga konferensen AAAS Annual Meeting i Boston den 14 februari.

Kostens betydelse för hälsa inom kinesisk medicin