Läkarsamfund oroat över Kinas organcentra
Professor Arthur Caplan, chef för Bioethics Center vid University of Pennsylvania, under hans tal vid forumet Global Transplant Community vid Medical Crossroads, med Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH; Läkare mot ofrivillig organskörd) i Philadelphia den 1 maj 2011. (Foto: Epoch Times)


En färsk rapport från en vakthund för mänskliga rättigheter har funnit en koppling mellan tidigare polischefen Wang Lijun, som planerade att hoppa av, och hans forskning om organskörd. Detta har lett till kategoriska fördömanden från medlemmar av läkarsamfundet i USA av att Wang blandat samman polisarbete med medicinskt utvecklingsarbete.

Rapporten, som släpptes av World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG; Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong), visar att Wang Lijun under sin tid som polischef i Jinzhou City, grundade On-Site Psychology Research Center (OSPRC) med fokus på mänsklig organtransplantation inne i Allmänna säkerhetsbyråns byggnad.

Innan Wangs forskning fanns blev offren för ofrivillig organskörd vanligtvis avrättade med ett skott i huvudet, varpå deras organ skördades. Ett team som arbetade under Wangs överinseende utvecklade en injektionsmetod som påstods göra att organen är i bättre skick för transplantation. Efter att Wang fått en utmärkelse för detta skröt han i ett tal att han hade bevittnat tusentals organskördsoperationer.

David Matas, den internationelle människorättsadvokaten och utredare av ofrivillig organskörd i Kina (tillsammans med tidigare kanadensiske statssekreteraren David Kilgour författare till boken ”Bloody Harvest” från 2009) hade tidigare berättat för Epoch Times om injektionsmetoden: ”I själva verket dödar de inte genom injektion, utan de förlamar genom injektion, och tar ut organen medan kroppen fortfarande är vid liv.”

Arthur Caplan, professor i bioetik och chef för Centrum för bioetik vid University of Pennsylvania, reagerade på rapporten och kallade det ”skrämmande”.

”Att ett forskningscentrum som drivs av polisen studerar något om hur människor dör, synes på ytan etiskt och juridiskt sett vara mycket misstänkt. Det har ingen annan betydelse än att det försöker underlätta en omoralisk praxis att döda människor för att få deras [kroppar] kroppsdelar.”

”Jag kan inte acceptera något sådant”, säger Dr Caplan, som regelbundet skriver i sin kolumn på MSNBC.com och ofta vittnar inför kongressen om bioetikfrågor.

Rapporten ger information med tydligt angivande av källa på OSPRC, främst från KKP:s egen statliga medierapportering. En reporter på en kinesisk statlig tidning som besökte OSPRC citeras i rapporten, där han säger att han bevittnade hela processen för ”Avrättning av en dödsdömd kriminell med injektionsmetoden.” Reportern konstaterade att ”avrättningsplatsen myllrade av experter, och fick den att likna ett forskningslaboratorium.”

Forskare från OSPRC (On-Site Psychology Research Center )sade till samme reporter att insamlade data ”i hög grad skulle bidra till forskningen om ämnen såsom brottslingens dödsprocess, de fysiologiska förändringarna före och efter injektion i en frisk person, toxinresterna i olika organ efter injektion av toxinet, psykologiska förändringar hos en person som står inför döden, organtransplantation efter injektionen” samt ”räddning på plats från toxineffekten. ”

Caplan svarade att det är fullkomligt oacceptabelt i den internationella läkarkretsen att observera människors psykologiska reaktion under dödsprocessen. ”Jag har aldrig hört talas om något sådant”, sade han.

När Caplan tillfrågades om det fanns något exempel i historien på något som liknar OSPRC, sade han att experiment med människor som utfördes av japanska inkräktare i Kina under andra världskriget skulle kunna vara en mer provocerande motsvarighet än nazisternas koncentrationsläger.

Det mest ökända japanska centret för mänskliga experiment i Kina under andra världskriget var enhet 731, som låg i Pingfang-distriktet i Harbin City i nordöstra Kina. Centret var ansvarigt för några av de mest ökända brotten mot mänskligheten i modern tid.

Offren utsattes för sådana mänskliga experiment som att hänga upp och ner för att se hur lång tid det skulle ta innan de kvävdes till döds. Man injicerade luft i deras artärer för att bestämma hur lång tid det tog innan blodpropp inträdde, och hästurin sprutades in i njurarna, bland andra grymheter.Polischef Wang Lijun (sittande t.h.) handleder en grupp ”forskare” vid OSPRC. Wang var chef och kinesiska kommunistpartiets (KKP) sekreterare vid Allmänna säkerhetsbyrån i Jinzhou City, Liaoningprovinsen, och vice borgmästare i Jinzhou City. (Skärmdump från Kinas kommunistpartis hemsida)

WOIPFG-rapporten citerar Wang Lijuns hyllande av OSPRC: ”Att som en erfaren polis få bevittna hur någon blir avrättad och inom några minuter få se den förvandling som ledde till att denna persons liv förlängdes i flera andra människors kroppar, det gick rakt in i själen”. Wang beskrev OSPRC som ”scenen för transplantationerna, själva platsen för obduktionen, själva platsen för organtransplantationen till mottagaren av organ.”

Rapporten visar också att Wang Lijun var den som verkställde Bo Xilais kampanj för att utrota metoden Falun Gong. Enligt en polis som arbetat under Wang i Linzhou City, gav Wang order när det gällde Falun Gong att vi måste ”gripa dem alla och döda dem alla”, enligt rapporten.

Caplan sade att det internationella läkarsamfundet borde ”högljutt fördöma” OSPRC. ”Regeringar runt om i världen bör också fördöma sådan verksamhet”, tillade han.

Caplan sade att om detta inte görs så skulle det helt enkelt vara detsamma som att tillåta barbariska metoder under vetenskapens flagga.

WOIPFG-rapporten visar också att organskördscentret får tekniskt stöd och deltagande från västerländska medicinska institut i USA och Europa. Caplan sade att han har svårt att föreställa sig att västerländska medicinska partners är medvetna om Kinas praxis.

Han uppmanade
det vetenskapliga och medicinska samfundet att vara på sin vakt när det gäller Kina, och all medicinsk samverkan som har att göra med mänskliga organ.

För att öka medvetenheten om Kinas praxis med organskörd, skrev Caplan, som var chefredaktör för American Society for Clinical Investigation, en ledare tillsammans med Howard A. Rockman, tillträdande chefredaktör, och Laurence A. Turka. Artikeln uppmanade redaktörer och redaktionsstyrelser på amerikanska medicinska tidskrifter att bojkotta forskningsdata och artiklar om studier från Kina på mänskliga organ.


Professor Gabriel Danovitch M.D., medicinsk chef på UCLA för transplantationsprogrammet av  njure och buspottkörtel, vid forumet för Global Transplant Community vid Medical Crossroads, med Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH; Läkare mot ofrivillig organskörd) i Philadelphia den 1 maj 2011. (Foto: Epoch Times)

Professor Gabriel Danovitch M.D., medicinsk chef på UCLA för transplantationsprogrammet av njure och buspottkörtel, vid forumet för Global Transplant Community vid Medical Crossroads, med Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH; Läkare mot ofrivillig organskörd) i Philadelphia den 1 maj 2011. (Foto: Epoch Times)

Professor Gabriel Danovitch, MD vid University of California i Los Angeles (UCLA), som fungerar som medicinsk chef för transplantationsprogrammet för njure och bukspottkörtel vid UCLA, sade att han finner rapporten om OSPRC ”förfärligt upprörande.”

Danovitch deltar aktivt i utvecklandet av nationella riktlinjer för klinisk transplantationsvård. Tillsammans med läkarkollegorna ME Shapiro och J. Lavee uttryckte de tre allvarliga farhågor beträffande Kinas praxis med organskörd i en artikel publicerad i American Transplant Journal från februari 2011.

Danovitch och hans kollegor skrev: ”Vi är bekymrade och upprörda över det faktum att det trots enhetligt och konsekvent internationellt fördömande, var de som förskönande beskrivs som ”donatorer” av sina organ och plikttroget registreras i ett nationellt register, fångar, vilkas ”allvarliga hjärnskada ” sannolikt var resultatet av avrättning genom ett skott i huvudet.”

De uppmanade de internationella läkarsällskap och medicintidskrifter att vara kritiska mot kinesiska transplantationscentra. ”Som historien smärtsamt har lärt oss, inför de brott mot mänskligheten vi själva medger, är det vår moraliska skyldighet som individer och som gemenskap, att höja vår röst och göra vårt yttersta för att få ett fullständigt slut på processen”.

”Om ytterligare 18 000 avrättade fångar, ’i varje fall med svår hjärnskada’, blir organdonatorer i Kina, och vi inte har gjort vårt yttersta för att sätta stopp för denna praxis, kommer vi alla att ha blod på våra händer”, avslutades artikeln.

På frågan om vad det internationella läkarsamfundet kan göra för att hjälpa till, säger Caplan: ”Vi måste fortsätta att uppmana medicinska tidskrifter runt om i världen att stödja idén med bojkott. Vi måste ständigt säga ifrån under fackmannamässiga möten och forum.”

Översatt från engelska