Läkares självmord väcker diskussion om organskörd
David Matas, som forskar om organskörd från Falun Gong-utövare. (Foto: Epoch Times)


Nyheten om två läkares självmord i Kina har utlöst en omfattande debatt på landets internet kring ett ämne som tills nyligen noggrant dolts av den kinesiska regimen.

Den mest delade kommentaren om läkarna, som sägs vara djupt inblandade i organtransplantationer, fördömde den ”aldrig tidigare skådade ondska” som organskörd från levande människor innebär. Det handlar alltså om organskörd där man avlägsnar organ från donatorer utan deras medgivande samtidigt som de dödas under processen. Läkarna tog sina liv eftersom deras samvete inte klarade av att ha deltagit i det här barbariska illdådet, enligt kommentarer på internet.

David Matas, advokat och medförfattare till en rapport som handlar om organskörd i Kina, är mer försiktig i sin slutsats och menar att det är att dra för långtgående slutsatser.

– Det är väldigt svårt att förklara varför en person tar sitt liv utan något självmordsbrev, men det som är intressant är att man i Kina nu har börjat diskutera det här ämnet, säger han.

Efter den mycket oväntade lättnaden på censuren i ämnet organskörd har spekulationer och diskussioner på internet tagit fart. Det mest slående med diskussionen är att de största övergreppen när det gäller organtransplantationer i Kina är intimt förknippat med förföljelsen av Falun Gong-utövare. Falun Gong-utövare tenderar att ha bra hälsa, och Matas tror att man har gett sig på dem för att komma över deras organ, och att detta sker i stor skala över hela landet.

Trots att det saknas konkreta bevis kopplar kineser på internet samman de enorma brott som Matas dokumenterat i sin undersökning med de två läkarnas underliga självmord.

Det första fallet var Li Baochun, en transplantationsläkare vid Shanghais andra militärsjukhus, som 2007 hoppade från tolfte våningen på sjukhusets avdelning för njurtransplantationer.

Det andra var 84-årige Lie Leishi, områdeschef för Nanjings militärsjukhus och läkare, specialiserad på njurtransplantationer, som hoppade från sin lägenhet på fjortonde våningen i Nanjing den 16 mars 2010.

Enligt en artikel i Science and Technology Daily, som finns på kinesiska regeringens och militärens webbsajter, utförde Lis center för njurtransplantationer över 1000 njurtransplantationer 2004, vilket innebär i genomsnitt över tre stycken per dag.

Antalet antyder att det finns ett allvarligt problem, säger Matas i en telefonintervju.

– Man behöver många donatorer för detta. Och de behöver finnas tillgängliga omedelbart… Antalet i sig självt tyder på att det finns andra källor till organ än fångar som döms till döden.

Den källan är Falun Gong-utövare, enligt Matas forskning. På internet påpekas det att självmordet ägde rum tre månader efter att en tidigare polis i Shenyangprovinsen berättat om sin inblandning i organskörd från Falun Gong-utövare. Polismannens medgivande kan ha skrämt Li och fått honom att ta sitt liv några månader efteråt, tror kineser som uttalat sig på internet.

“Jag kanske sprider rykten” skriver en kines på Weibo som säger att han är en pensionerad militärläkare, med en ironisk blinkning till kinesiska myndigheters sätt att beskriva icke önskvärda diskussioner på nätet som ”skadliga rykten”. ”Li Leishi från Nanjings sjukhus och en professor från Shanghai tar livet av sig själva på ett bisarrt sätt. Det här kan ha att göra med Falun Gong-människorna som fått sina organ skördade. Man befinner sig på väldigt djupt vatten här. Jag har hört att det finns starka kopplingar till Zhou”.

Han syftar på Zhou Yongkang som har ansvar för det kinesiska rättsväsendet i egenskap av ordförande för partiets politisk-rättsliga utskott, den hemlighetsfulla myndighet som övervakar förföljelsen av Falun Gong.

Det andra självmordsfallet från Shanghai syftar på Li Baochun, känd njurspecialist och som var involverad i ett stort antal organtransplantationer. Enligt släkt och vänner som citerats i kinesiska medier om hans död, var han deprimerad de sista månaderna i sitt liv.

Men att nämna
depressionen var tydligen “känsligt” vid Changhaisjukhuset i Shanghai där Li arbetade, enligt Ma, chef för PR-avdelningen, som pratade med kinesiska medier. Sjukhuspersonalen ville inte kommentera dödsfallet till media och läkare lär ha blivit nervösa så fort de hörde hans namn. Hans självmord var dåligt för sjukhusets rykte, säger källor.

Li tog sitt liv den 4 maj 2007, cirka 10 månader efter att rapporten om misstänkt organskörd från Falun Gong-utövare som Matas är medförfattare till publicerades.

Enligt en källa som citeras i Yangzi Evening News om hans död ska Li först ha gått från ett patientrum på andra våningen till njuravdelningen på den sjunde våningen där han arbetare. Sedan gick han upp till den tolfte våningen där han utförde njurtransplantationer. ”Han hoppade ned från sin avdelning där han arbetade. Ingen vet vad som försiggick i hans hjärna just då,” ska källan ha sagt. Sedan suckade han och tillade: ”Och han lämnade inte ett ord efter sig.”

Research av Ariel Tian.

Artikel på engelska.


Lie Leishi hoppade den 16 mars 2010 från sin lägenhet på 14:e våningen i Nanjing. (Bild från internet)

Lie Leishi hoppade den 16 mars 2010 från sin lägenhet på 14:e våningen i Nanjing. (Bild från internet)