Läkare talar klarspråk om kinesisk organskörd
(DAOH)


Den 31 januari tillkännagav en grupp läkare i USA att organisationen Läkare mot organskörd (DAOH – Doctors Against Organ Harvesting) grundats. Dess syfte är att skapa större uppmärksamhet kring anklagelserna om berövande av Falun Gong-utövares inre organ i Kina.

I ett pressmeddelande som skickades från Washington DC säger organisationen att dess uppdrag är “att föra en diskussion om detta inom läkarkåren och bland allmänheten rörande anklagelserna och bevisen som publicerats av David Kilgour och David Matas den 6 juli 2006 och annan information om organskörd i Kina.”

Den 6 juli 2006 publicerade den internationelle människorättsadvokaten David Matas och den förre kanadensiske departementschefen för Asien-Stilla Havs-regionen, David Kilgour, rapporten Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China, där de säger att anklagelserna är sanna: ”Vi tror att det har pågått och att det än i dag pågår en storskalig organstöld från Falun Gong-utövare.”

Grundandet av DAOH tillkännagavs samma dag som Kilgour och Matas publicerade den uppdaterade versionen av deras rapport, där de ytterligare styrker anklagelserna.

”Ett fantastiskt arbete”

Torsten Trey, som var med och grundade DAOH valde detta datum att tillkännage organisationen med hänsyn till Kilgours och Matas bidrag i undersökningen.

– Trots många svårigheter lyckades Kilgour och Matas tillsammans samla in information och anmärkningsvärt mycket bevis – från ett land som har varit under kontroll av en totalitär regim i över 50 år. De gjorde ett fantastiskt arbete och alla borde förstå att det är svårt att samla in bevis i Kina.

I höstas samlade Kilgour och Matas in ytterligare information i form av artiklar från kinesiska sjukhus och tidningar, såväl som genom personliga intervjuer från kinesiska transplantionskirurger vid World Transplant Congress som hölls i Boston. Kort därefter fick man idén att bilda DAOH, men det tog tid att försöka bilda ett lag bestående av respekterade läkare och utveckla en riktig agenda.

”Organtvätt”

Utifrån begreppet ”pengatvätt” ville DAOH hitta ett ord för att beskriva den systematiska, underjordiska och bedrägliga transplantationsverksamheten i Kina som är baserat på organskörd av levande Falun Gong-utövare.

– Begreppet ”pengatvätt” syftar till att använda en legitimerad affärsverksamhet för att dölja vinsten som tjänas genom en olaglig sådan. Den systematiska organskörd i Kina som beskrivs i Kilgours och Matas rapport har föranlett DAOH att mynta ett nytt begrepp i form av ”organtvätt”.

Trey sade att begreppet organtvätt – olagligt anskaffande av organ som annars används i lagenligt skyddade organtransplantationer – kan hjälpa människor i västvärlden att på ett vederbörligt sätt förstå den stigande boomen av transplantationer i Kina.

Det finns många internationella läkarkårer och organisationer som är engagerade i att uppmärksamma allmänna och etiska problem inom läkaryrkena runt om i världen. Men enligt Trey har ingen av dem specifikt riktat uppmärksamheten kring oetiska verksamheter i Kina.

– Vi säger inte att ‘vi vet sanningen’, det måste till ytterligare undersökning, sade han.

Trey sade att medlemmar i DAOH kommer att försöka nå fram till kolleger inom läkaryrket via olika kanaler och de hoppas att läsare på deras webbsajt, oavsett yrke, kommer att ansluta sig till deras kampanj att samla in namnunderskrifter.

DAOH:s webbsajt: www.doctorsagainstorganharvesting.org
http://investigation.go.saveinter.net/