Läkare kräver rökstopp inför operationer
Rökare drabbas av dubbelt så många komplikationer efter operation jämfört med icke-rökare. Nu kräver svenska läkare ett rökstopp inför operationer. (Foto: AFP/Alexander Klein)


Nu vill läkarna att patienter som röker gör ett rökstopp i samband med en planerad operation. ”Det här är inte en fråga om moralism eller översitteri, det handlar om patientsäkerhet”, skriver företrädare för flera läkarföreningar i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Operationer, både planerade och oplanerade, utgör alltid en risk för patienter – både för rökare och för icke-rökare.

Men det är framförallt rökarna som är i  riskzonen. Enligt läkarna drabbas rökare av dubbelt så många komplikationer efter operation jämfört med icke-rökare.

Det innebär inte bara ett stort lidande för patienten utan även en stor kostnad för sjukvården.

Det är framför allt den försämrade syrehalten i blodet och vävnaderna som minskar på grund av rökgaserna och det äventyrar kroppens läkningsprocess.

Att avhålla sig från rökning 4–8 veckor före en planerad operation, samt under hela läkningsförloppet, skulle minska riskerna för komplikationer som infektion, sårläkningsstörning och blodpropp med 50 procent, tror läkarna.

De anser också att rökpaus vid operationer skulle vara en av de mest kostnadseffektiva patientsäkerhetsåtgärderna.

Bakom debattartikeln skriver bland andra Svenska läkaresällskapets ordförande Peter Friberg att Svenska läkaresällskapet och Svenskt kirurgiskt råd ”tagit ett principbeslut om att verka för det avgränsade målet att alla operationer ska bli rökfria”.

Läkarna önskar att all personal inom vården ska vara engagerade i att stödja patienterna att avhålla sig från rökning.”Alla som ska opereras måste få detaljerad information om rökningens komplikationer, inte bara av kirurgen eller narkosläkaren utan av all personal som de möter i vården inför operationen.”

De efterlyser även ökade resurser för hjälp med rökavvänjning inom vården och menar att ”kostnaderna för rökavvänjning blir ändå bråkdelar jämfört med kostnaderna för all den ohälsa i samhället som följer med rökning.”