Läkare förbjudna att ställa förgiftningsdiagnos efter förorening av kinesisk flod
En bild av ett internt meddelande från Liuzhous folksjukhus, som instruerar personalen att de inte får ställa diagnosen kadmiumförgiftning. (Foto: Voc.com.cn)


En kinesisk flod har drabbats av kadmiumföroreningar, men det lokala sjukhuset har satt upp ett meddelande där man förbjuder läkare att ställa diagnosen kadmiumförgiftning på en patient. 

Nyheten att Longjiangfloden i staden Hechi i Guangxiprovinsen förorenats av kadmium från lokala fabriker rapporterades i statliga medier tre dagar efter att man upptäckt föroreningen. I nuläget råder brist på kemikalier för att neutralisera de skadliga effekterna av utsläppet.  

Den 29 januari postades ett ”internt meddelande” från Liuzhous folksjukhus, som ligger nära utsläppet, på nätet. Där krävs att läkare och sköterskor lär sig mer om behandling och kontroll av kadmiumförgiftning på nätet, eftersom ”överordnade kan komma att skicka hit folk för inspektion”. Det står dock även att ”läkare får inte ställa den skriftliga diagnosen kadmiumförgiftning”, enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua. 

Två dagar senare svarade sjukhuset att bilden på nätet var falsk, men att sjukhuset inte är kvalificerat att ställa diagnosen kadmiumförgiftning. Enligt gällande regelverk är det Liuzhous centrum för sjukdomskontroll och sjukdomsbekämpning som har det ansvaret, sade de. 

Zhong Xi, en läkare på ett stort och respekterat sjukhus, publicerade en kommentar i Beijing News där han kritiserade Liuzhousjukhusets svar. ”Hur kan man som läkare vid ett avancerat sjukhus som bedriver utbildning vara okunnig om hur man diagnosticerar och känner igen olika typer av kadmiumförgiftning?” skrev han. ”Ärligt talat, till och med praktiserande läkarstudenter kan göra det. Varför betonar sjukhusets ledning att man inte kan det? Är detta inblandning från ledningens sida? Vill man sopa saken under mattan för regeringens skull?”

Kadmium används vid produktion av färg, lödtenn, solceller och batterier och kan leda till skador på njurar, lever och försvagat skelett. Det aktuella utsläppet kan spåras till ett gruvföretag i Guangxi. Enligt ett program på statliga China Central Television hittades döda fiskar i en intilliggande stad den 15 januari, men orten närmast utsläppet, Liuzhou, meddelades inte förrän flera dagar senare. 

Enligt experter ska man hälla ut kemikalier i floden för att neutralisera det giftiga kadmiumet. Den 29 januari sade vice borgmästaren i Hechi, Lee Wen Kang, att man skulle få slut på dessa kemikalier inom några dagar.

Översatt från engelska