Lagstiftare i Hongkong berömmer den spanska domstolens historiska beslut
Albert Ho, advokat och ordförande för Demokratiska partiet i Hongkong, sade att den spanska domstolens accepterande av åtalet mot personer som varit involverade i förföljelsen av Falun Gong är glada nyheter för offren. (Foto: Pan Zaishu/The Epoch Times)


I november accepterade den spanska nationella domstolen åtalet mot fem personer i det Kinesiska kommunistpartiets toppskikt för folkmord och tortyr. Det handlar om deras roll i förföljelsen av Falun Gong, och bland de åtalade finns de huvudansvariga, Jiang Zemin och Luo Gan. Det här är första gången som en domstol har erkänt regimens förföljelse av Falun Gong som folkmord.

Lagstiftare i Hongkong berömmer den spanska domstolens beslut som ett verkligt historiskt exempel på hur den juridiska processen kan upprätthålla rättvisan.

Advokaten Albert Ho, som även är ordförande för Demokratiska partiet och deltog i försöken att stämma Jiang Zemin (före detta ledare för kommunistpartiet) i Hongkong 2007, sade att det viktiga är processen och inte resultatet.

– Detta beslut, det första åtal som godkänts, kommer att gå till historien och vara användbart för att utbilda nästa generation. Eftersom domstolens beslut representerar rättvisans röst kommer det leda till att allmänheten fördömer förövarna, vilket är ett viktigt steg framåt, sade han.

Enligt Ho innebär detta också ett genombrott för offren. Den juridiska processen kommer att avslöja och bekräfta de brott som har begåtts, vilket kommer att ge offren en möjlighet att återfå en känsla av rättvisa.

– En diktator kanske känner att han kan njuta av livet så länge han är vid makten, men han kan inte undkomma allmänhetens och historiens fördömande.

Ho hoppas att hela Kina kommer stå upp för rättvisan och arbeta för att ett rättvist och oberoende juridiskt system skapas. Han sade att det i slutänden är Kina som borde ställa dessa fem personer inför rätta, något som skulle gå hand i hand med en rörelse mot demokrati och rättssäkerhet i landet.

Leung Kwok-hung, som är medlem av Hongkongs lagstiftande råd, sade att fallet utgör en varning till förövarna. Enligt Leung är redan själva möjligheten att Jiang Zemin och Luo Gan kan ställas inför rätta i Spanien ett enastående resultat.

– Det här är bra. Det visar att upprätthållande av lagen är det juridiska systemets primära uppgift. Om de fem åtalade är skyldiga till dessa brott ska de också ställas inför rätta, sade Leung.

– Detta är skillnaden mellan en auktoritär regering och en icke-auktoritär. Det är även skillnaden mellan ett samhälle där de som styr har absolut makt och ett där de styrande inte har det, tillade han.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26923/