Lägsta antalet trafikdödade sedan 1945
Bra för trafiksäkerheten. Metallvajrar separerar de båda trafikriktningarna. (Foto: Sven Nackstrand / AFP)


Under det gångna året sjönk antalet omkomna i trafiken med mer än tio procent jämfört med året före. Vägverket uppger att de preliminära siffrorna beräknas bli cirka 420 personer vilket är det lägsta antalet sedan 1945.

Antalet omkomna barn i trafiken minskade under 2008, från 32 barn till 19. Dödsolyckor med förare av motorcyklar och mopeder har stigit kraftigt under senare år, men förra året bröts trenden och antalet omkomna minskade.

I och med den lugnare ekonomiska tillväxten blir alla de åtgärder som vidtagits under senare år synliga. Detta är en trend i många länder som likt Sverige arbetat intensivt och på bred front och visar att många av de insatser som gjorts varit mycket effektiva, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i ett pressmeddelande.

Vägverket tror också att trafikens omfattning och sammansättning och att de trafiksäkerhetsåtgärder som vidtagits de senaste åren nu ger utslag.

Några av orsakerna till minskningen är exempelvis att det statliga vägnätet nu har 40 procent mötesfri väg och nästan 1000 trafiksäkerhetskameror. Bilarna med antisladdsystem har även ökat i antal och hastighetsnivån har gått ned med 5 km/timme.

Det som inte förbättrats under året är nykterheten bakom ratten. En fjärdedel av de omkomna förarna var påverkade av alkohol. Det finns också fortfarande motstånd till att använda bilbältet och det var orsaken bakom drygt 40 procent dödsfallen.

Statistiken säger att 4,5 person per 100 000 omkom i trafiken 2008. Internationellt sett är det en mycket bra siffra, endast Malta har ett bättre värde.