Lägre busspriser lockar inte bilåkarna
Det bästa sättet att behålla resenärer inom kollektivtrafiken är att sänka priset på resorna. (Foto: Sofia Partanen/Epoch Times)


Det bästa sättet att behålla resenärer inom kollektivtrafiken är att sänka priset på resorna. Detta tros emellertid inte påverka bilpendlarna eftersom dessa är mindre känsliga för vad resan kostar.

I sin avhandling på Karlstads universitet har kulturgeografen Hans Olof Gottfridsson studerat svenskarnas resvanor. Hur vi väljer att resa beror på var och ens individuella så kallade handlingsutrymme. Detta bestäms i sin tur av arbetets krav, trafiksystemets utformning, barnomsorg, individuella resurser och behov.

De som oftast tar bilen i stället för
att använda kollektivtrafiken är småbarnsfamiljer och personer som bor i små och mindre tätorter. Småbarnsfamiljer har ofta ett komplicerat resemönster med barn som ska lämnas och hämtas kombinerat med de vuxnas pendling till och från arbetet.

Många av de som reser med bil säger att de gärna skulle resa kollektiv om det bara var möjligt. Samtidigt hävdar avhandlingen att flertalet av dessa personer har dålig kunskap om utbudet av kollektivtrafiken.

Mest kostnadsmedvetna är
kollektiv-pendlarna. Bilanvändarna prioriterar tid och flexibilitet och är beredda att betala för det. Därför tror Gottfridsson att lägre taxor i kollektivtrafiken kan vara ett sätt att behålla de befintliga resenärerna, medan det är föga troligt att bilanvändarna skulle byta till buss trots lägre priser.