Lagrådet säger i princip ja till avlyssning


Lagrådet säger i princip ja till regeringens förslag om att ge Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att avlyssna svenska medborgares telefon- och e-posttrafik till och från utlandet. Juristerna kräver dock kompletteringar och förändringar i lagtexten.

För försvarsminister Mikael Odenberg är detta tillräckligt för att nu gå vidare och skriva en proposition till riksdagen.

”Jag kommer nu att fortsätta beredningen av en proposition. Min första åtgärd blir att kontakta socialdemokraterna för att vi tillsammans med dem ska bedöma hur vi bäst omhändertar Lagrådets konstruktiva synpunkter”, skriver Odenberg i ett pressmeddelande.