Lagom med motion bäst för medelålders
Trots att fysisk träning är viktigt för hälsan och välbefinnandet så varnar forskarna för överdriven träning som kan leda till atrosutveckling. (Foto: AFP/Greg Wood)


Att träna kroppen är bra men för medelålders personer kan allt för mycket träning göra mer skada än nytta, visar en ny amerikansk studie. Risken för skador på brosk och ligament ökar om man tränar fel.

Det gäller att se till att det inte blir för mycket av det goda. Det gäller även fysisk träning. Medelålders män och kvinnor kan riskera artrosutveckling om de överdriver sin träning, varnar amerikanska forskare.

Läkaren Christoph Stehling vid University of California i San Francisco är ansvarig för studien. Han har tillsammans med sina medarbetare följt upp 200 normalviktiga personer i åldern 45-55 år. Ingen av deltagarna hade tidigare någon knäskada. Resultatet presenterades vid det årliga mötet för Radiological Society of North America, rapporterar BBC.

Deltagarna i studien har fått svara på frågor om sin träning. Beroende på hur mycket de motionerade delades deltagarna in i låg-, mellan-och hög aktivitets grupper. 

En typisk hög- aktivitets motionär var den som promenerade flera timmar i veckan, utövade andra former av träning samt arbetade med exempelvis trädgårdsskötsel och hushållsarbete.

Genom magnetröntgen undersökte man om deltagarna hade skador och andra avvikelser i brosk och ledband. 

Forskarna kom fram till att skadorna var uteslutande relaterade till aktivitetsnivån inte till ålder eller kön. Man såg att personer med högre fysisk aktivitet, löpte större risk att utveckla knäskador och därmed större risk att utveckla artros.

Artros är en degenerativ ledsjukdom som innebär att brosket tunnas ut så att skelettets benändar nöts mot varandra och det orsakar smärta, svullnad och stelhet. Artros, eller ledsvikt, är vanligare hos kvinnor och kan drabba personer redan från 30 års ålder, risken ökar med stigande ålder och ökad vikt. Ofta drabbas lederna i fingrar, knän, fötter, rygg och höfter.

Många förväxlar artros med artrit. Artrit innebär att en led blir inflammerad. Orsaken kan var ett virus eller en bakterie men kan också uppkomma utan att man vet orsaken.

I studien såg forskarna också att det verkade som om skadorna var kopplade till den typ av träning som personen utövade även om de anser att det är något som man behöver titta närmare på i andra studier.

Både den här studien och tidigare studier visar att viktbärande träning såsom löpning och hopp gör mer skada på brosk och ligament än simning och cykling som är mer skonsamt för kroppen.

En kvinnlig representant för organisationen Arthritis Research Campaign säger till BBC att vinsterna av motion ändå är långt större än eventuella risker. 

– Vi har vetat i många år att vissa sportaktiviteter är förenade med en ökad risk för artros, särskilt i knäet, men för de allra flesta människor är motion bra, inte bara för brosket utan för hela kroppens hälsa. Hon anser dock att man ska vara försiktig om man har skador och undvika viktbärande motion

Kate Llewelyn, från organisationen Arthritis Care, vill framhålla värdet av motion trots att man har skador.

– Många människor antar felaktigt att all aktivitet är nej, nej, men i själva verket är lämplig aktivitet ett av de bästa sätten att hålla kontroll över smärta, öka energin, hålla sig rörlig och stärka lederna, säger hon till BBC.