Lägg till meditation på ditt ”anti-aging program”
Meditation bromsar inte bara åldrandet, det ger också inre frid, minskar risken för sjukdomar och kan också lägga till några år i ditt liv. (Foto: Cat Rooney/Epoch Times)


Meditation bromsar inte bara åldrandet, det ger också inre frid, minskar risken för sjukdomar och kan också lägga till några år i ditt liv.

Meditation är den allra värdefullaste gåvan för din hälsa eftersom den ger dig mycket tillbaka av den tid du lägger ned. Tjugo minuter om dagen av mindfulness-meditation ger inre frid, minskar sjukdomsrisker och ger dig ett längre liv. Forskning har visat att meditation kan bromsa åldrandet på cellnivå och förlänga ditt liv.

Ursprunget till mindfulness-meditation kommer från öst och har sina rötter i andlighet. Under historien har buddhistiska utövare använt meditation som en metod för att integrera andliga läror och nå upplysning om livets mening och uppnå fullkomlig andlig frihet. I väst har mindfulness-meditation anpassats som en metod för att lindra fysiska och psykiska obehag.

Trots den sekulära omvandlingen kan praktiserandet av förhöjd mindfullness, eller förmågan att behålla en klar mental fokus i varje stund, fortfarande fördröja åldrandet enligt en artikel i The Annals of New York Academy of Sciences, förra året.

Meditationens förmåga att framkalla positiva känslor och dess effektivitet som terapi mot depression och stress har dokumenterats i medicinsk litteratur sedan 1970-talet. Stressreduceringen som sker i samband med meditation förskjuter cellernas åldrande och död.

Cellerna i vår kropp innehåller telomerer (en region av repetitiva DNA i slutet av en kromosom som skyddar slutet på kromosomen från försämring); små, skyddande områden i slutet av DNA-strängarna. Varje gång våra celler delas förkortas telomererna i syfte att skydda DNA från skador. Forskare har nu allmänt accepterat längden på telomererna som en markör för cellens ålder – ju kortare telomerer, desto äldre och mer utmattad är cellen och hela organismen.

Under press eller vid oro släpper våra kroppar ut mer stressutlösta hormoner som kortisol och katekolaminer. Effekten av dessa hormoner har samband med kortare telomerer, som kännetecknar fysiskt åldrande.

Resultat från bildbehandlingsverktyg såsom magnetröntgen och biokemiska undersökningar bekräftar att förändringar i hjärnans aktivitet som orsakas av meditation också sänker nivåerna av dessa stresshormoner. Man tror att detta kan leda till mindre avklippning av telomererna vilket därmed i grunden ger en förlängning av cellernas levnadstid.

De exakta verkningsmekanismerna är fortfarande okända och forskarna söker nya upptäckter inom området telomerbiologi.

Översatt från http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29718/