Lagförslaget om signalspaning stoppas


Det nya lagförslaget om att bevilja Försvarets radioanstalt (FRA) rätten att utföra signalspaning, ett sätt att samla information som sänds elektroniskt via kabel- och bredbandsnätet, har stoppats av Riksdagen den 14 juni 2007.

Lagförslaget om signalspaning regleras enligt konstitutionsutskottet av särskilda bestämmelser om fri- och rättigheter i den svenska grundlagen. Det innebär att en minoritet i riksdagen kunde bordlägga förslaget i ett helt år.

Kritiken mot lagförslaget berör främst oklarheter kring rättssäkerhetsgarantier, integritetsskydd och bristfälliga förberedelser.

Syftet med signalspaningen är enligt regeringen att samla information som kan bidra till att skydda Sverige mot nya hotbilder utöver militärangrepp, såsom terrorhot massförstörelsevapen och IT-attacker.