Lagförslag väcker oro för brittisk demokratis framtid


Ett lagförslag från den brittiska regeringen som nyligen presenterats för parlamentet har lett till mycket hård kritik från experter. Man fruktar att det i förlängningen och i händerna på fel personer, kan leda till själva demokratins avskaffande i landet.

Den brittiska regeringen har nyligen lagt fram flera lagförslag. Medan ett förslag som behandlar ID-kort och terrorism väckt stor uppmärksamhet hos allmänheten, har akademiker och experter slagit larm om att den betydligt mindre uppmärksammade ”Legislative and Regulatory Reform Bill” innebär något mycket allvarligare, skriver Epoch Times brittiska utgåva.

Lagförslaget har fått öknamnet ”Abolition of Parliament Bill”, ungefär ”Lagen om parlamentets avskaffande”.

Juridiska experter och parlamentsledamöter har kritiserat den hårt och kallat den för det största hotet mot brittisk demokrati på många år, och hoppas att allmänheten vaknar upp innan det är för sent.

 Lagförslaget handlar om är att ministrar ska kunna göra tillägg till eller ändra vilka större lagar som helst utan parlamentets godkännande. Enligt den brittiska regeringen är tanken att man  lättare ska kunna rensa upp i snåriga regler i framtiden, framför allt kring affärsverksamhet, inte att man ska kunna skapa nya, kontroversiella lagar.

Motståndarna menar att lagförslagets konsekvenser är orimliga och att det i förlängningen kan leda till att ministrar själva inför lagar om allt från att förbjuda folk att röka i sina hem till avskaffande av jurysystemet, eller att vilken form av politisk protest som kan klassas som terrorism och leda till livstids fängelse.

Dessutom menar de att lagförslaget öppnar för att ändra även på den nya lagen, när den väl införts, och göra det möjligt att ta bort de restriktioner som finns i nuvarande förslag, till exempel att brott mot nya lagar som införts av ministrar maximalt kan ge två års fängelse, och att man inte kan införa nya skatter.

Denna paradoxala konsekvens har föranlett en bloggare att likna förslaget vid de lagändringar Hitler gjorde, som i förlängningen gav honom obegränsad makt, och gjorde det möjligt för honom att avskaffa demokratin i Tyskland