Lagförslag mot IT-bolags medverkan till brott mot mänskliga rättigheter


WASHINGTON D.C. Internetföretag i USA som hjälper enväldiga regimer att kränka mänskliga rättigheter via internet kan straffas med böter på upp till två miljoner dollar eller fem års fängelse för den ansvarige.

Global Online Freedom Act of 2006 heter det lagförslag som USA:s högsta lagstiftande församling, Representanthuset, lämnade den 21 februari 2006.

Förslaget kom från kongressledamot Chris Smith.

Åtgärden är en följd av att de stora IT-bolagen i USA, Google, Yahoo, Cisco och Microsoft, har samarbetat med den kinesiska kommunistregimen i dess förtryck av kinesiska medborgare.

10 års fängelse

Yahoo gav kinesiska myndigheter e-post skickad av journalisten Shi Tao, vilket ledde till att han dömdes till 10 års fängelse i april 2005 för avslöjande av ”statshemligheter” till utlandet.

I själva verket skickade han information om att kinesiska myndigheter varnade journalister för faran att skada samhällets stabilitet om de rapporterade om massakern på Himmelska fridens torg 1989 inför årsdagen, uppger Reporter utan Gränser.

En av Yahoos skapare, Jerry Yang, försvarade företagets agerande med att de måste följa lagen.

Google, Yahoo, Cisco och Microsoft förhördes den 15 februari av Representanthuset, om deras hjälp till den kinesiska kommunistregimens hemliga internetpolis.

Kina har världens mest avancerade system för övervakning av internet samt en internetpolis omfattande 30 000 man som bevakar webbsidor, chattrum och e-post.

– Det verkar som att företagen alltid har struntat i att följa etiska regler, sade Chris Smith i sitt öppningstal.

Lagförslaget skyddar rätten att använda internet och förbjuder amerikanska företag att medverka till brott mot internationella lagar om mänskliga rättigheter.

Enligt lagförslaget betraktas Kina, Iran, Nordkorea, Vietnam, Uzbekistan, Burma och Tunisien som länder med internetrestriktioner. Företagen får inte placera internettjänster i sådana länder.  Inte heller får de ändra funktionen på sökmotorer för att tillmötesgå dessa länders krav.

Företagen kommer att vara skyldiga att i förekommande fall informera regeringen om begäran om internetcensur och söktjänstrestriktioner.

Om ett amerikanskt företag erbjuder information som leder till identifiering av användarna, har offren rätt att stämma företaget i amerikansk domstol, oavsett deras medborgarskap.

Nya inskränkningar beträffande export av teknologi ska gälla för länder som har internetrestriktioner, vilket skulle få allvarliga följder för Ciscos försäljning av brandväggsteknologi till den kinesiska kommunistregimen.

Representanter for Google, Yahoo och Cisco informerade The Epoch Times om att de håller på att granska lagförslaget, och något svar har ännu inte formulerats. Microsoft har inte besvarat vår förfrågan.

Försiktig optimism

Några människorättsorganisationer uttryckte försiktig optimism inför lagförslaget. De applåderar det som ett steg mot bättre skydd av integriteten på internet.

– Jag tror att det kommer att tvinga företagen i Kina att agera mer ansvarsfullt, men jag tycker att journalister måste ta hand om sin egen säkerhet, sade Bob Dietz, samordnare för den asiatiska avdelningen i Committee to Protect Journalists, en New York-baserad organisation med uppgift att skydda journalisters rättigheter världen runt.

– Vi känner till minst 22 länder där journalister har fängslats på grund av internet, så det är inte unikt det här med Kina. Andra länder väntar och ser hur det går för Kina, sade Dietz.

Glenn Reynolds, välkänd juridikprofessor på University of Tennessee sade:

– Jag tycker att lagförslaget utgör ett starkt uttalande och ger en del vägledande regler för hur de amerikanska internetföretagen bör agera i Kina, men det kommer att vara svårt att sätta det i verket.

Danny O’Brien från Electronic Frontier Foundation, en oberoende organisation som försvarar yttrandefrihet och konsumenträttigheter uttryckte däremot oro för att hårda tag inte kan åstadkomma något.

Han sade att USA-företagen egentligen har en stark fördel över sina konkurrenter genom att erbjuda ocensurerad information.

– Gratis internetföretag såsom Yahoo och Google kan göra oerhört mycket gott genom att främja yttrandefriheten, sade O’Brien.

Originalartikel:
http://www.theepochtimes.com/news/6-3-1/38791.html