Läget är akut för Nordhavsräkan
Nordhavsräkan får rött ljus. (Foto: Germund Sellgren/WWF)


Läget för Nordhavsräkan har försämrats under de senaste åren och nu har den fått rött ljus av Världsnaturfonden, WWF, i deras nya konsumentguide för fisk och skaldjur.

Bestånden har minskat och att vi nu måste räkna bort räkor är ett misslyckande för svensk fiskeförvaltning i Skagerack och Kattegatt, enligt WWF.

– Bestånden av Nordhavsräkan i norra Atlanten har successivt gått ner. Undantaget är Barents hav där det blir gult ljus. Det är i första hand osäkra beståndsuppskattningar, risk för överfiske, dumpning av små räkor i havet, otydlig förvaltning och kontroll som ligger bakom, säger Inger Näslund, fiskeansvarig på WWF.

Enligt Näslund har dock nordhavsräkan som certifierats med MSC, (Marine Stewardship Council) eller Krav fått grönt ljus.

Det har varit en successiv nedgång av bestånden i Skagerack och Nordsjön under de senaste fem åren och enligt WWF har bestånden i princip halverats.

– Det kan vara olika orsaker till att läget för Nordhavsräkan är akut, men vad forskarna sett är att det har varit en låg rekrytering, det vill säga för få bebisräkor som ska bli stora. Även om fiskekvoterna sänkts i förhållande till det ser det fortfarande ut i beskrivningarna som fiskeridödligheten fortsatt varit för hög, säger Näslund.

2009 blev det förbjudet att kasta tillbaka småräkor för att höja värdet på fångsten i Västerhavet, men kontrollerna är inte tillräckliga.

– Som snabb aktiv åtgärd måste man säkra kontrollen, så att småräkor inte dumpas överbord. Åtgärden för att balansera fisketrycket mot ett minskande bestånd behöver göras. I vissa områden är oönskad bifångst ett problem som negativt påverkar andra arter, säger Näslund.

Enligt WWF måste utkasten i fisket upphöra och i ett gemensamt projekt med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Sveriges Fiskares Riksförbud, SFR, kommer man att göra ett försök med räktrålare för att få försöken vetenskapligt säkrade.

Enligt SFR skall man pröva selektiva metoder och större maskor för att se om det blir bättre.

Genom att WWF nu har gett Nordhavsräkan rött ljus, kommer det troligtvis påverka marknaden och försäljningen kommer gå ner under en tid.

– Fisket har redan påverkats eftersom vi successivt anpassar regelverket, vilket påverkar både fisketid, platser och även lönsamheten. Vi förväntar oss dock en uppgång i beståndet och därmed kommer beviset på att WWF har fel och efter det en förhoppningsvis bättre marknad, säger Henrik Loveby, förbundsordförande för Sveriges fiskares riksförbud.

Enligt Loveby har fiskenäringarna i Sverige, Danmark och Norge jobbat en hel del med att anpassa fiske och regelverk och detta kommer på sikt ha en gynnande effekt på både bestånd och fiske.

Hur lång tid det tar innan bestånden återhämtat sig vet man inte, men räkor har en relativt kort livscykel, så om den positiva rekryteringsgraden håller i sig så finns det bättre förutsättningar för räkbestånden att växa till sig enligt WWF.

– MSC och Krav certifierade räkfisken har redan idag grönt ljus. Om fiskare i Skagerrak och Nordsjön blir certifierade med alla de extra mått och steg det innebär, så kan det bli certifierat inom några år, men det är helt avgörande av hur fisket och förvaltningen kan jobba vidare med åtgärder som ger större hållbarhet i fisket, säger Näslund.