Lagarde uppmanar till nya grepp för att få fart på tillväxten
Internationella valutafonden IMF-chefen Christine Lagarde på IMF och Världsbankens årsmöte i Lima, Peru. den 8 oktober 2015. (Foto: Cris Bouroncle /AFP/Getty Images)


Nya tillväxtlösningar behövs, då utsikten för den globala tillväxten försvagats. Det var Internationella valutafonden IMF:s chef Christine Lagardes budskap i talet till pressen vid IMF:s och Världsbankens årsmöte.

Förra veckan meddelade IMF att den globala tillväxten beräknas bli ganska måttlig 3,1 procent i år och 3,6 procent under 2016.

Lagarde inledde mötet med ett förslag till de globala beslutsfattarna att följa exemplet från det peruanska köket. Där har man förädlat gamla traditionella recept och mixat en mängd globala ingredienser, och med det nått stor framgång.

För det första menar Lagarde måste en mängd ekonomiska omställningar hanteras: Kinas övergång till konsumtionsdriven ekonomi, effekterna av USA:s förväntade räntehöjningar och förlängd cykel med låga råvarupriser. Detta kan hanteras genom finanspolitisk och penningpolitisk stimulans, strukturella reformer och stabilitetsåtgärder.

För det andra: De utvecklade ländernas centralbanker bör ta hänsyn till spridningseffekterna från sina politiska beslut. Tillväxtländer bör se till att inte skuldsättningsgraden ökar.

För det tredje poängterade Lagarde vikten av internationell samverkan, att vilka utmaningar som vi än står inför – om det så är klimatförändringar, ekonomiska spridningseffekter, flyktingkriser, internationell utveckling – så har det internationell effekt och berör oss alla globalt. ”Inget land kan göra detta ensamt”, sade hon

Årsmötet fortsätter under de kommande dagarna med diskussioner om bättre politiska åtgärder för att främja den ekonomiska tillväxten. IMF:s 188 medlemsländers finansministrar och centralbankschefer deltar vid mötet.