Lagar, transparens och frihet gör Hongkong till finansiellt centrum
En regnbåge bakom Hongkongs siluett den 21 juli, 2012. Finansanalytikern Liao Shiming tror att landets policy om ”ett land, två system”, genom rättssäkerhet, transparens och frihet, är det som har säkerställt stadens position som finanscentrum. (Foto: Dale de la Rey/AFP/Getty Images)


Hongkong är rankat på tredjeplats bland finanscentrumen i världen, enligt en rapport från Xinhua-Dow Jones 2013 International Financial Centers Development (IFCD) Index i september.

Enligt rapporten är New York och London fortfarande i topp. Hongkong har gått förbi Tokyo för första gången och därmed tagit sig upp på tredje plats. Shanghai är fast förankrat på sjätte plats för tredje året i rad.

Hongkong har en av de högsta koncentrationerna av internationella banker i världen. Bland de 100 största bankerna gör nästan 70 affärer i Hongkong. Hongkongs position som det främsta finansiella centrumet i regionen beror delvis på att marknaden där är mycket transparent, med höga informationskrav från finansiella organisationer och noggrann övervakning.

Peking tycks försöka förbättra Shanghais framtidsutsikter genom att stödja stadens nyligen etablerade frihandelszon, där yuanen ska vara fullständigt konvertibel.

Åtgärderna tycks hota Hongkongs position som finansiellt centrum, men den kinesiske finansanalytikern Liao Shiming menar att Shanghai, så länge Hongkong kan bevara sitt oberoende rättssystem och sin frihet, inte kommer att kunna hota Hongkongs position de närmaste 30 åren.

Enligt Liao kan Europa och USA inte hota Hongkongs dominans i regionen. Tokyos internationella finansiella aktivitet sträcker sig inte till det område som Hongkong täcker in, och kommer således inte att ha någon direkt påverkan på Hongkong. Shanghai är därför det enda verkliga hotet.

Shanghai skulle med sina nära band med Peking, sin geografiska fördel och ekonomiska position redan ha kunnat gå förbi Hongkong, om det inte vore för Hongkongs oberoende rättssystem, en mycket effektiv, neutral civil service och ett helt öppet och transparent, obegränsat fritt flöde av information.

Så länge som Hongkong får behålla dessa tre stora fördelar kommer stadens internationella finansiella position inte att passeras av Shanghai, då Peking inte kommer tillåta Shanghai att utvecklas självständigt.

”På grund av dessa tre stora fördelar kan städerna på fastlandet inte passera Hongkong och bli det så kallade finansiella centrumet. Det intressanta är att dessa tre fördelar är en del av innehållet i överenskommelsen om ett land, två system.”

Översatt från engelska.