Lag om redovisning av ämbetsmäns egendom uppskjuten igen


Trots att det återkommande förslagits hos de årliga kinesiska lagstiftande sessionerna, lades en antikorruptionsåtgärd på hyllan igen. Somliga anser att det verkliga motståndet mot den här åtgärden kommer från de högsta nivåerna av det kinesiska kommunistpartiet.

Förutom landets ekonomiska problem, fokuserade kommunistpartiets två sessioner i år (nationella folkkongressen och den rådgivande politiska konferensen) på att stoppa korruption inom regimen. En åtgärd som får uppmärksamhet år efter år är ett system för att öppet deklarera sin egendom. Det innebär att regimens ämbetsmän skulle behöva göra en förteckning över de fastigheter de äger. Han Deyun vid folkkongressen har föreslagit en ”Lag om egendomsdeklaration för offentliga tjänstemän” fyra gånger. Övervakningsministeriet noterade två gånger att ämbetsmän fortfarande aktivt undersöker frågan och arbetar på ett slutgiltigt förslag.

Precis före de två sessionerna uttalade sig premiärminister Wen Jiabao att ett system för att deklarera sin egendom skulle vara ett viktigt medel för att stoppa korruption.

Kommunistpartiets officiella språkrör, tidskriften Outlook, slog emellertid fast att ett sådant system inte kan införas över en natt. Man räknade upp fem svårigheter med att skriva en sådan lag.

Hongkongbaserade Oriental Daily News skrev den 17 mars att dessa fem problem faktiskt finns i alla länder. Till och med i Ryssland, ett land med enormt territorium, kaotiskt politiskt system och ingen kreditmedvetenhet, kan en sådan lag genomföras. Så varför inte i Kina?  

Kritiker menar att Kinas politiska etablissemang lägger ut rökridåer för att avleda uppmärksamheten. Det är inte i regimens intresse att genomdriva en sådan lag, så de gör allt för att försena den, resonerar man.

Varför så mycket motstånd
mot denna åtgärd? Liu Dawen är chefredaktör för Hongkongbaserade tidskriften Frontline, som är känd för att avslöja korruption inom den kinesiska regimen. Han menar att det kinesiska kommunistpartiet har ett intresse av att begrava den här frågan. När Yu Jianjing var sekreterare för partiets disciplininspektions centralkommitté skrev han en rapport om just ett system för att redovisa egendom, berättar han. Men Kinas dåvarande ledare Jiang Zemin menade, efter att ha läst rapporten, att avsikten med den måste varit att ”skapa kaos”. 

Efter Jiangs uttalande vågade man inte nämna den här åtgärden igen i ämbetsmannakretsar. Nu, flera år senare, när Kina upplever mer korruption inom makten än någonsin, kräver dock allmänheten att något görs. Varje gång frågan har lyfts har dock Jiangs kumpaner ur den sjuttonde nationella kongressen blockerat åtgärden.

Det tycks som att så länge som den starkaste kraften som motsätter sig åtgärder mot korruption finns i partihögkvarteret självt, kommer det här förslaget aldrig gå igenom.

Vissa ämbetsmän har dock uttalat sig och rakt ut sagt att en sådan åtgärd vore orättvis. På frågan om huruvida regeringstjänstemän borde vara transparenta i sitt egendomsinnehav vände en ämbetsman på ministernivå på frågan och undrade varför det i så fall inte också skulle gälla vanliga medborgare. 

Flera internetforum har svarat entusiastiskt på denna fråga. En person skrev ”Jag rapporterar min personliga egendom till hela samhället”, något som väckte stor uppmärksamhet. Vid sextiden på kvällen den 15 mars hade den posten över 15 000 träffar och hundratals svar. Många kinesiska medborgare lägger nu upp sina tillgångar för allmän beskådan och uppmanar ämbetsmännen att göra detsamma.

Det behövs emellertid inte, eftersom det statliga skatteverket redan kan se vanliga medborgares ägande. Ämbetsmän däremot kan hemlighålla sitt.

Tidigare gjordes faktiskt ett pilotförsök med det här systemet i Altayregionen i Xinjiang. Över tusen ämbetsmän rapporterade in att de inte tagit emot några gåvor och att deras fastigheter, fordon och andra tillgångar hemligstämplats som privat information som inte kan offentliggöras.

Gao Yu, före detta biträdande redaktör på Pekingtidskriften Economicts Weekly, sade att om ämbetsmän verkligen är beredda att deklarera sin egendom måste man etablera en strikt procedur så ingen slinker mellan maskorna.

– De vill inte att folk ska veta sanningen, förklarade Gao.

– För närvarande är allt hemligstämplat, men det finns en sak de inte kan blockera: internet. De styrande fruktar detta forum. Jag tror inte de vågar släppa igenom det här förslaget för de är rädda för att folk ska få reda på sanningen. Under det nuvarande systemet kommer ämbetsmännens tillgångar aldrig bli offentliga. Det är frågan om ett diktatoriskt enpartisystem. Under ett sådant system har regeringen ingen sporre att ändra på sig. Det blir med det här som med pressfriheten  – ett krav från allmänheten som aldrig kommer hörsammas.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13992/