L-karnitin förstärker spermans kvalitet och fertiliteten


Jag kommer ihåg från mina studier inom medicin att en tredjedel av fallen med infertilitet beror enbart på problem hos männen, en tredjedel beror enbart på problem hos kvinnan, och en tredjedel rörde frågor som beror på båda.

Om detta är sant så innebär det att två tredjedelar av fallen med infertilitet beror på manlig infertilitet, vilket jag tror är en högre andel än vad de flesta människor tror.

Frågor om manlig fertilitet kommer i en mängd olika former, vilka inkluderar lågt spermieantal, högt antal av onormal sperma och sperma som saknar rörlighet (asthenospermia).

Men det finns åtminstone några bevis på att kosttillskott kan hjälpa till att förbättra mäns fertilitet genom att avhjälpa en eller flera av dessa frågor.

I Maj-numret [2010] av National Journal of Andrology publicerades en kinesisk undersökning som bedömde näringsämnet L-karnitins effekt på män med asthenospermia. Hälften av männen i den här undersökningen behandlades med 2 g L-karnitin tillsammans med lite vitamin E varje dag, medan den andra hälften endast tog vitamin E. Undersökningen pågick i tre månader.

De som tog L-karnitin såg att andelen rörliga spermier ökade från ca 23 till 45 procent Kanske än viktigare, är att andelen graviditeter i den här gruppen var ca 31 procent, vilket i jämförelse framstod som väldigt fördelaktigt i jämförelse med de 3,8 procent som visade sig i den gruppen som enbart tog vitamin E.

Det här är inte den enda studien som visar att L-karnitin har kapaciteten att öka spermiernas rörlighet. I en annan studie i tidskriften Andrologia (maj-juni 2010), gavs 3 g L-karnitin varje dag, vilket resulterade i ett ökat antal av spermier med normal rörlighet.

Andra näringsämnen som testats och där man funnit hjälp för manlig fertilitet inkluderar vitamin C och zink. Det visar sig att Vitamin C förhindrar spermierna från att klibba ihop med varandra och ökar också procentandelen normala spermier. Vitamin C ska tas i 500 mg doser, två gånger om dagen. Den här studien publicerades i maj förra året i den amerikanska medicinorganisationens tidning (Journal of the American Medical Association).

I en studie publicerad i Februari 2008 i tidningen Medical principles and practice, visades att zink förbättrade spermiernas rörlighet.

En annan sak som kan hjälpa till här är att undvika åtsittande underkläder. Spermaproduktionen är generellt förbättrad vid svalare temperaturer (det är därför testiklarna finns i en pung utanför kroppen). Och män som vill maximera sin fertilitet ska också undvika långa varma bad.

John Briffa är läkare och författare med klinik i London med ett intresse för naturmedicin. Hans webbsida är drbriffa.com.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42007/