Kvinnorna får egen buss i Pakistan
Pakistanska pendlare åker buss genom Peshawar. (Saeed Khan/AFP/Getty Images)


Enligt lokaltidningen The Dawn har en allmän busslinje för enbart kvinnliga pendlare tillsatts i centrala Peshawar. Denna speciella service är en insats för att förbättra kvinnors möjligheter att nyttja allmänna transportmedel.

Bussar och minibussar som hastar fram genom trafikstockningen i rusningstid är en vanlig syn. För majoriteten av de pakistanska arbetarna är dessa bussar det huvudsakliga transportmedlet för att ta sig fram.

Männen trängs i bussens bakre del medan kvinnorna vanligtvis sitter i främre delen. När bussarna är överfulla har kvinnorna dock inga speciella privilegier utan står eller sitter mitt i det överfulla fordonet tillsammans med männen, vilket ibland leder till att de blir trakasserade.

Peshawars nya busservice för kvinnor kommer att testas under en period för att se hur det mottas av allmänheten. Bussarna kommer att ha manliga förare eftersom det inte finns några kvinnor med körkort för tyngre fordon för tillfället. Konduktörer och poliser ombord kommer emellertid att vara kvinnor.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/pakistan–bus-route-women-8695.html