Kvinnor stödjer kvinnor
Stöd till gravida kvinnor: Susan Martens, ordförande för DONA International, håller en doulaworkshop i Taiwan. (Foto: DONA International)


En doulas uppgift är att följa kvinnor och deras män under födelsen och perioden efter födelsen. Doula ger kontinuerligt känslomässigt och fysiskt stöd och skapar en lugn atmosfär. Doulor kan bli certifierade vid förlossning och eftervård.

Eftervårdsdoulor stödjer kvinnor och familjer under de tre första månaderna i spädbarnets  liv, ger information vid amningen och hjälper till med familjedynamiken.

Ordet ”doula” kommer från den antika grekiskan, och betyder fritt översatt ”kvinna som tjänar en annan kvinna”. Genom historien har kvinnor stöttat kvinnor i födsloprocessen.

Övergången från att föda hemma till att föda på sjukhus under det tidiga 1900-talet orsakade infektionssjukdomar och medicinska komplikationer, vilket resulterade i att mor och barn skildes åt nästan omedelbart efter nedkomst i upp till 24 timmar. Nu när återhämtningen är snabbare vid födslar på sjukhus tillåts mannen, mammor, systrar och den mamman önskar närvara i förlossningsrummet. Läkarna har också upptäckt att känslomässigt stöd under graviditeten och förlossningen kan minska behovet av medicinskt ingripande.

Studien om effekterna av fortlöpande stöd under förlossningen,  The Cochrane Review on Effects of Continuous Labor Support, nr 3, 2003, som publicerades av The Cochrane Library konstaterade, “Vid  beaktande av minst fyra studier där minst 1,000 kvinnor deltog, framkom det att kvinnor som fick kontinuerligt stöd hade i mindre omfattning behov av lokalbedövning/anestesi, använding av sugklocka eller kirurgtång, födde med kejsarsnitt eller rapporterade om missnöje eller negativ upplevelse av förlossningen, än de kvinnor som var utan kontinuerligt stöd.”  

Baserat på övertygande bevis av de välgörande effekterna av kontinuerligt stöd under graviditeten, födelsen och eftervården grundade Dr. Marshall Klaus; Dr. John Kennell; Phyllis Klaus C.S.W., M.F.C.C.; Penny Simkin, P.T.; och Annie Kennedy, DONA International år 1992. Deras mål har varit att göra det möjligt för alla kvinnor som önskar en doulas stöd att få tillgång till det. Många medlemmar deltar i projekt för att erbjuda gratis stöd av en doula till kvinnor som annars inte har råd med det.

Enligt Dr Kennell, ”Varje gång mamman hade fått kontinuerligt stöd av en kvinna kallad  ‘doula’, blev det bättre inte bara för mamman utan också för barnet.”

DONA International är nu den största och äldsta ideella organisationen med utbildade och utexaminerade doulor som ger stöd till kvinnor och deras familjer under födsel och perioden efter nedkomsten. DONA har för närvarande omkring 6000 medlemmar i 26 länder.

På frågan om hur man tar hand om en födande kvinna under en sammandragning svarade Connie House från Newburgh, Indiana, som är en DONA-certifierad doula, ”Jag förklarar varför det är smärtsamt, då kan kvinnan lita på sin egen kropp och tillsammans hitta sätt att hantera smärtan för att underlätta sammandragningarna.”

Olikt en läkare, barnmorska eller sjuksköterska har doulan inget ansvar för medicinska förfaranden. Connie House säger, ”Vårt fokus är mammans känslomässiga och fysiska välmående och det fungerar underbart när vi jobbar tillsammans.”

Under Connie Houses vård, födde Ashley Niehaus sin första baby sex veckor för tidigt. Full av rädsla för barnets hälsa och utan att veta vad hon skulle vänta sig, säger Ashley Niehaus, ”När jag inte längre kunde gå under värkarna, var hennes masserande av mina fötter väldigt viktigt.” Hon reflekterade över hur Connies vård tillät hennes man att ta pauser. Ashley förklarade att hennes man var tvungen att lämna rummet eftersom han inte gillar sprutor, blod och undersökningar. ”Connie gav mig kontinuerligt stöd, när min man inte var där.” Connie gav Ashley och hennes man en positiv upplevelse av förlossningen. Ashley sade, ”Min man och jag kunde knyta an, istället för att han skulle ta itu med min smärta.”

Något annat kan också hända när du får extra omsorg från en pålitlig person som finns till hands under en väldigt viktig fas i ditt liv. Du kanske lär dig att du kan göra något du trodde du inte kunde eller kanske får du en ny vän.

 
Referenser:
1. DONA International, http://dona.org/
2. Cochrane Review on Effects of Continuous Labor support
www.childbirthconnection.org/article.asp?ck=10128

Översatt från:http://en.epochtimes.com/news/6-5-22/41839.html