Kvinnor lämnar byggbranschen


Vara kvinna och jobba i byggbranschen är inte helt lätt. Nu har det kommit fram att många kvinnor som är verksamma inom branschen slutar på grund av trakasserier.

Malin Berglind har jobbat som besiktningsman och arbetsledare i byggbranschen i sex år, men har nu valt att sluta och jobbar istället som konsult på ett kontor.

”Det har skrikits efter en flera gånger att man är värdelös just för att man är tjej och inte kan någonting,” säger Malin Berglind till Svt.

Branschorganistationen Byggcheferna har låtit genomföra en enkät där kvinnliga medlemmar fått ge uttryck för hur de upplever sin arbetssituation. Åtta hundra kvinnor har svarat och nio utav tio anser att män och kvinnor inte behandlas jämlikt.

De flesta menar att det är svårare att bli befordrad som kvinna och att lönesättningen är ojämlik.

Lars Bergkvist, ordförande för Byggcheferna säger till Svt att de kommer att driva på för att få till en förändring och att man måste försöka ändra de attityder och värderingar som finns i samhället.

Enkäten visar också att var femte kvinna funderar på att byta jobb på grund av machokulturen ute på byggena. Det kan i sin tur leda till att branschen tappar kompetens.

”Det är absolut ett kompetensbortfall. Jag vill inte tillbaka ”, säger Malin enligt Svt.