Kvinnlig könsstympning ersätts med rituell ceremoni i Kenya
Massajstammens flickor i Kenya blir kvinnor i en alternativ rituell ceremoni, augusti 2012. (Foto: Teri Gabrielsen / Alternativt rituellt program)


Massajstammen i Kenya har visat att det traditionella sättet att utföra omskärelse för flickor när de blir kvinnor, kan komma att ersättas med en ny tradition.

Den alternativa rituella kampanjen började med Africa Schools of Kenya (ASK) i Esitetiregionen i Kenya förra året. Massajerna i Esiteti är förebilder för resten av landet och kontinenten, säger Teri Gabrielsen,  verkställande direktör för ASK.

ASK har lanserat en 42-dagars folkkampanj för att samla in pengar för utvidgning av en alternativ rituell ceremoni.

Den första ceremonin hölls i augusti 2012 med 52 massajflickor som blev  kvinnor utan omskärelse.

Gabrielsen mindes Nellys, en 14-årig massajflickas ord:
”Jag skulle bli omskuren, men jag berättade för min pappa alla negativa saker om kvinnlig könsstympning och min pappa höll med mig. Han sade: ”Jag kommer inte att låta dig bli omskuren och jag skall inte heller låta dina syskon bli omskurna.”

Tre gånger om året kommer flickorna hem från sina internatskolor och löper risk att bli omskurna eller bortgifta.

Cirka 150 flickor når puberteten i år i Esiteti och ASK håller tre ceremonier varje år. Dessa två-dagars alternativa ritceremonier äger rum i ett av klassrummen på Esitetiskolan.

Målet för ASK:s kampanj är att samla in 50 000 dollar för att upprätthålla Alternativa rituella programmet under minst fem år vilket skulle skapa en grund för stammarna att fortsätta med det på egen hand.

– ASK har utvecklat många utbildningsprogram för Esitetisamhället, men vi har aldrig varit med i något program lika spännande som detta. När pilotprogrammet lanserades ansågs det i Esitetisamhällets ögon att deras flickor blivit vuxna och de skyddades då från att könsstympas, berättar Gabrielsen.

Phides Mukishoi, rektor för ASK:s Esitetiskola, berättar att hon är stolt över att vara en del av ASK.

– Jag är glad över att jag kan erbjuda utbildning och undervisning till flickorna om hälsa och utbildning. När de tittar på mig ser de en utbildad massajkvinna, och de känner sig stolta över att de tas om hand av mig, sade Mukishoi.

– Jag värdesätter Phides Mukishoi för hennes engagemang med flickorna dag som natt. Hon bodde långt ifrån sin egen familj, i olämpliga bostäder för att arbeta med och skydda de här flickorna, sade Gabrielsen. – Hon trivs med sitt arbete.


Översatt från engelska