Kväve påverkar klimatprognoserna
”Kväve är en utmaning för människan”, säger Benjamin Houlton. ”Det håller på att bli för mycket av det goda.” (Shutterstock)


Forskarna har utvecklat ett metod för att på ett mer exakt vis förutsäga kvävets effekter på klimatcykeln. Den här metoden visar att planeten kan vara på väg mot en varmare framtid än man tidigare trott.

Enligt forskarna har de modeller som använts fram tills nu av FN:s klimatpanel (IPCC) inte gett realistiska prognoser av kväveutsläppen från mark till luft och vatten. Av de tolv klimatmodeller som används av IPCC inkluderar bara en kväve, och den modellen hade inte en korrekt spårning av kvävet.

”Vår benchmarking kommer att ge alla modellerna ett sätt att inkludera kväve, att kommunicera med varandra och att reducera den övergripande osäkerheten”, sade huvudförfattaren Benjamin Houlton, professor på institutionen för mark-, luft och vattenresurser på University of California, Davis.

“När den här informationen inkluderas kommer det förmodligen att påvisas att klimatsystemet är  känsligare än vi trott, och att det sannolikt kommer att bli varmare än vi tror.”

Forskarna identifierade isotopiska ”fingeravtryck” av kväve, och har spårat deras resa i syfte att modellera hur kvävet rör sig genom ekosystemen och hur det läcker ut i luften eller vattnet.

Benchmarkingstekniken har rapporterats i Nature Climate Change och läggs nu till i de globala modeller som används av IPCC.

’För mycket av det goda’

Kvävet är en extremt viktig komponent i klimatförändringarna. Det avgör hur mycket koldioxidutsläpp de naturliga ekosystemen kan absorbera, och det värmer direkt upp klimatet i form av dikväveoxid i atmosfären. Det förekommer naturligt i luften och vattnet, och kommer också ut i miljön genom människans konstgödsel i jordbruket.

Den benchmarkingsteknik som Houlton och hans kollegor utvecklat kommer att hjälpa till att utvärdera ödet för gödningsmedel med kväve liksom vilken påverkan kvävet har på klimatet.

”Kväve är en utmaning för människan”, säger Houlton. ”Det håller på att bli för mycket av det goda.”

”Vi kommer att få höra mer och mer om kvävets påverkan på människans hälsa och på miljön i framtiden, men att utveckla en mer sofistikerad vetenskaplig förståelse av kvävecykeln är väsentligt för att ge politiker, olika aktörer och allmänheten bättre information för att kunna ta beslut.”

Medförfattare till studien var även forskarna Alison Marklein och Edith Bai, tidigare postdok-studenter på UC Davis. Den finansierades av Andrew W. Mellon Foundation och National Science Foundation.

Källa: UC Davis. Publicerat med tillstånd från Futurity.org under Creative Commons License 4.0.