Kvantmekanisk sammanflätning observerat hos makroskopiska föremål
Två fysiskt åtskilda diamanter sammanflätade kvantmekaniskt i rumstemperatur. (Foto: Science/AAAS)


Forskarna har lyckats sammanfläta två separata diamanter, vilket visar att inte bara mikroskopiska partiklar utan också makroskopiska föremål omfattas av kvantmekanikens lagar.

Den klassiska mekaniken menar att alla objekt som är synliga för blotta ögat rör sig enligt fasta lagar i denna fysiska värld.

Med utgångspunkt från kvantteorin är dock andra lagar tillämpliga även på stora objekt. Till exempel blir två objekt sammanflätade när de kopplas ihop på ett sätt som gör att man inte kan förstå vad ett objekt upplever utan att man erkänner det andra.

Albert Einstein kallade denna idé för ”spöklik verkan på avstånd”, där faktorer som påverkar ett objekt också påverkar det andra, trots att objekten är åtskilda fysiskt.

Ett internationellt team av fysiker har lyckats skapa en sammanflätning mellan två millimeterstora diamanter i rumstemperatur och tvingat dem att ”dela” en foton eller ljuspartikel med användning av en teknik som kallas ”ultra-fast pump probe spectroscopy”.

I en kommentar till studien diskuterar fysikern L.M. Duan möjligheterna till att många ytterligare kvantoperationer kan utföras på solida material, också i rumstemperatur, och deras påverkan på tillämpningar inom kvantinformation.

”De här resultaten utgör ett slående exempel på att sammanflätning inte gäller specifikt för mikroskopiska partiklar, utan att det kan manifesteras också i den makroskopiska världen, där det kan användas i framtida studier med grundläggande tester av kvantmekaniken”, skriver Duan i sin artikel.

Båda artiklarna publicerades i utgåvan den 2 december av tidskriften Science.

Översatt från engelska