Kvantexperiment på internationella rymdstationen
Den internationella rymdstationen i position över Florida. (Foto: NASA)


Egenskapen som kallas kvantsammanflätning, som trotsar den klassiska fysikens lagar, kommer att testas över stora avstånd för första gången i en serie experiment som europeiska forskare tagit fram.

Albert Einstein kallade kvantsammanflätningen för ”spöklik verkan på avstånd”. Detta fenomen uppstår när två partiklar eller objekt blir sammankopplade med varandra så att förändringar som påverkar ett av objekten också påverkar det andra, oavsett hur långt ifrån varandra de är.

Forskarna planerar att testa den här kopplingen med hjälp av internationella rymdstationen (ISS). Ett av experimenten går ut på att sätta en speciell fotondetektor på en kameralins på ISS.

”Under några månader om året passerar ISS fem eller sex gånger i rad i den räta orienteringen för våra experiment”, sade forskaren Rupert Ursin på Austrian Academy of Sciences i ett pressmeddelande.

”Vi planerar att genomföra experimentet under en hel vecka och därmed få mer än tillräckligt med tillgängliga länkar till ISS.”

De kommer att skapa parvisa sammanflätade fotoner och skicka en av dem till kameran på ISS medan den andra behålls på jorden för uppmätning. Sedan kommer mätningarna av de två fotonerna att jämföras.

”Enligt kvantfysiken är sammanflätningen oberoende av avståndet. Vårt föreslagna Bell-experiment kommer att visa att partiklarna är sammanflätade över stora avstånd – runt 500 km – för allra första gången i ett experiment”, sade Ursin.

”Våra experiment kommer också göra det möjligt för oss att testa gravitationens potentiella effekt på kvantsammanflätningen.”

I det andra experimentet kommer forskarna att använda en fotonström för att sända en hemlig krypteringsnyckel från en plats till en annan med ISS som mellanstation. Detta har utförts med optisk fiber på jorden, men aldrig över så stora avstånd.

Artikeln publicerades den 9 april i New Journal of Physics.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/12705-international-space-station-to-host-quantum-experiments/