Kurvan pekar mot ett långt liv
Troligen finns världens äldsta tvillingar i Weifang i Kina. Systrarna föddes 1905 och är i dagsläget 104 år gamla. (Foto: AFP)


SCB har gjort en demografisk analys över hög åldersutveckling hos befolkningen i Sverige. Alltfler får uppleva sin 90-årsdag, något som var ovanligt förr i tiden.

Av de kvinnor som föddes året 1861 blev inte ens hälften av dem 65 år gamla och ännu färre män var kvar i livet vid den åldern. Med ett raskt kliv 50 år framåt i tiden hade livet förbättrats och av de kvinnor som föddes i början på nittonhundratalet var 73 procent av dem fortfarande i livet vid 65 års ålder. För männen var överlevnaden vid samma ålder 65 procent.

För dem som föddes 1943 har dödligheten ytterligare sjunkit. 87 procent av kvinnorna uppnådde 65 års åldern respektive 81 procent för männen. Hur många som kommer att uppleva sin 90-årsdag kommer vi att få veta om ett antal år.

Av dem som föddes 1861 fick endast tre procent av kvinnorna och två procent av männen uppleva sin 90-årsdag. Av de kvinnor som föddes 50 år senare blev sex gånger så många kvinnor 90 år gamla och fyra gånger fler män, jämfört med födda 1861.